fa
Close

یمن

مخاصمه یمن: بازدید کمیته بین‌الملی صلیب سرخ از بیش از 3400 بازداشت‌شده در سال 2022، ابراز ادامه تعهد به حمایت از عملیات آزادی و انتقال بازداشت‌شدگان

مخاصمه یمن: بازدید کمیته بین‌الملی صلیب سرخ از بیش از 3400 بازداشت‌شده در سال 2022، ابراز ادامه تعهد به حمایت از عملیات آزادی و انتقال بازداشت‌شدگان

ژنو (کمیته بین­‌الملی صلیب سرخ) – کمیته بین‌­الملی صلیب سرخ در سال 2022 با بیش از 3400 بازداشت‌­شده مرتبط با مخاصمه در یمن ...