ما به طور مستمر کارکنان جدیدی را استخدام کرده، آموزش می دهیم و بر مهارتهای آنها می افزاییم تا سازمان بتواند بسته به شرایط اضطراری و روند فعالیتهای میدانی خود، بر روی تعداد کافی از پرسنل باصلاحیت برای کار در مناطق عملیاتی حساب کند. بیش از 2هزار نفر در حال حاضر در مأموریتهای میدانی کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ در سراسر جهان فعال هستند که توسط حدود 11هزار و 900 کارمند بومی از آنها حمایت شده و حدود هزار نفر از کارکنان سازمان در ژنو هم از فعالیتهای آنان پشتیبانی کرده و آن را هماهنگ می کنند.

می توانید موقعیت های شغلی موجود ما را در این نشانی ملاحظه کنید.

لطفاً توجه داشته باشید که دفتر نمایندگی کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ در تهران در روند استخدام کارکنان بین المللی نقشی ندارد.

———————————————————————————————————————–

چگونه درخواست خود را ارائه دهیم؟

برای ارسال نامه درخواست خود برای یک سمت میدانی، مراحل قید شده در زیر را به دقت دنبال نمایید. لطفاً توجه داشته باشید که فقط درخواستهای تکمیل شده بررسی خواهند شد.

1- ابتدا این فرم درخواست را با استفاده از گزینۀ SAVE AS دانلود کنید و به نام خود آن را RENAME کنید؛
2- تمامی بخش های فرم درخواست را پر کنید؛
3- لطفاً اسناد زیر را به درخواست خود پیوست کنید:

• سوابق کاری (CV)
• نامۀ توضیحی (cover letter)
• رونوشت رنگی گذرنامه
• فرم درخواست تکمیل شده

4- عنوان ایمیل خود را به همین ترتیب بنویسید.

آزمون های زبان کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ

باید انتظار چه چیزی را داشت: کار برای کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ در اصل کار برای مردم است، و کار با مردم نیازمند ارتباط برقرار کردن با آنهاست. کسی که می خواهد برای ما کار کند، جدای از سمتی که درخواست آن را دارد، در کل باید روش برقراری ارتباط را به بیش از یک زبان بلد باشد. در این فیلم کوتاه به شما توضیح می دهیم که به دنبال چه مهارتهای زبانی در متقاضیان هستیم و توضیح می دهیم که آزمون های ما چگونه هستند و چگونه باید برای آنها آماده شد، و اگر بار اول موفق نشدید باید چه کنید.

استانداردهای پزشکی کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ

تمامی کارکنان جدید کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ باید یک آزمایش پزشکی انجام دهند. طبق توصیۀ مشاور ارشد درمانی سازمان باید به برخی بیماریهای خاص (بیماریهای قلبی، بیماری های تنفسی، حساسیت شدید، بهداشت روانی، چاقی مفرط، مشکلات جدی دستگاه ایمنی) توجه خاص داشت. در واقع در بیشتر مناطقی که کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ فعال است ممکن است مراقبت های درمانی ضروری موجود نباشند و دسترسی به این مراقبت ها هم ممکن است یا خیلی محدود و یا غیرممکن باشد، در نتیجه اعزام افرادی که چنین مشکلات پزشکی دارند می تواند جان آنها را در معرض خطر قرار دهد.