فرصت شغلی:

دستیار برنامه پزشکی قانونی

علاقه‌مندان مدارک خود را طبق دستورالعمل به زبان انگلیسی به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند:

teh_recruitment_services@icrc.org

(لطفاً در قسمت موضوع ایمیل خود وارد کنید: Forensic Program Assistant)

مهلت ارسال مدارک پایان روز چهارشنبه 23 فروردین 1402 (12 آوریل 2023) می‌باشد.

تاریخ شروع به کار: 11 خرداد 1402 (1 ژوئن 2023).

فرصت شغلی:

مدیر منابع انسانی

علاقه‌مندان مدارک خود را طبق دستورالعمل به زبان انگلیسی به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند:

bciaccio@icrc.org

(لطفاً در قسمت موضوع ایمیل خود وارد کنید: HR manager)

مهلت ارسال مدارک پایان روز چهارشنبه 23 فروردین 1402 (12 آوریل 2023) می‌باشد.

تاریخ شروع به کار: 11 خرداد 1402 (1 ژوئن 2023).