بودجۀ کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ از محل اعانات داوطلبانه توسط دولت‌های عضو کنوانسیون‌های ژنو، جمعیت‌های ملی صلیب سرخ و هلال احمر، سازمان‌های فراملی (مانند کمیسیون اروپا) و منابع عمومی و خصوصی تأمین می‌شود. هر ساله کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ درخواست‌هایی را مطرح می‌کند تا بتواند هزینه‌های پروژه‌های خود را در سطح میدانی و در مقر اصلی پوشش دهد. در صورت افزایش سطح نیازها در عملیات میدانی، ممکن است درخواست‌های مکملی نیز مطرح شوند. کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در گزارش‌های سالیانۀ خود فعالیت‌ها و هزینه‌های سازمان را به اطلاع می‌رساند.

بودجۀ کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ چقدر است؟

بودجۀ کلی سازمان در سال 2017 بالغ بر 1/98 میلیارد فرانک سوئیس بوده است.

این مبلغ به بودجۀ مقر اصلی (216.7 میلیون فرانک سوئیس) و بودجۀ عملیات میدانی (1,767.8 میلیون فرانک سوئیس) تقسیم می‌شود.

ده سال پیش، بودجۀ سازمان کمی بیش از یک میلیارد بود، اما در طول 10 سال گذشته این بودجه به طور مستمر افزایش یافته که ناشی از رشد دائم نیازهای بشردوستانه در کشورهای جنگ زده است. در واقع، بودجۀ عملیات میدانی از آن زمان چیزی بیشتر از 55% افزایش یافته، در حالیکه بودجۀ مقر اصلی فقط %4/31 رشد کرده است که رشدی کمتر از یک سوم را نشان می‌دهد.

با این حال فشار بر منابع ما همچنان رو به افزایش است، و ما نیاز به سرمایۀ بیشتری داریم تا بتوانیم به تعداد فزاینده‌ای از مردان، زنان و کودکان در سراسر جهان که در میانۀ آتش و درگیری گیر افتاده‌اند کمک کنیم.

چه کسی بودجۀ کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ را تأمین می‌کند؟

کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ سرمایۀ خود را از طریق اعانات داوطلبانه جذب می‌کند.

ما کمک‌های مالی خود را از دولت‌های عضو کنوانسیون‌های ژنو، جمعیت‌های ملی صلیب سرخ و هلال احمر، سازمان‌های فراملی (مانند کمیسیون اروپا) و منابع عمومی و خصوصی دریافت می‌کنیم. دولت‌ها بانیان اصلی ما هستند: به طور میانگین در طول 5 سال گذشته دولت‌ها حدود 84% از بودجۀ سازمان را تأمین کرده‌اند. با این حال این کمک‌های مالی داوطلبانه هستند و هیچ تضمینی برای ادامه یافتن آنها برای بلندمدت وجود ندارد.

منابع مالی کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ

کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ چگونه میزان پولی را که احتیاج دارد محاسبه می‌کند؟

بودجۀ کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ بر مبنای سه عامل محاسبه می‌شود: میزان نیازهای بشردوستانه در جمعیت‌های تحت تأثیر، توان ما برای کمک‌رسانی و حمایت از آن جمعیت‌ها، و ارزیابی واقع‌بینانه از کارهایی که عملاً می‌شود انجام داد.

با در نظر گرفتن این سه عامل توانسته‌ایم طرح‌ها و بودجه‌های عملیاتی بسیار دقیقی را تعریف کنیم: در طول 10 سال گذشته، کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ به میانگین نرخ اجرای حدود 90 درصدی از بودجۀ پروژه‌های خود دست یافته است. بودجۀ عملیاتی ما در طول چند سال گذشته افزایش یافته است.

آیا در تلاش برای تنوع بخشیدن به منابع مالی خود هستیم؟

کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ یک راهبرد مالی برای سال‌های 2020-2012 در دست دارد. در این راهبرد، ما به نیاز برای تنوع بخشیدن به منابع مالی خود توجه داریم، و در حال حاضر در حال کار بر روی این مسئله هستیم.

با توجه به نیازهای بشردوستانه ی فزایندۀ جوامع محلی که تحت تأثیر جنگ قرار گرفته‌اند، و با در نظر گرفتن این حقیقت که ما در کنار همان جوامع محلی فعالیت می‌کنیم، نیاز ما به منابع مالی نیز به تدریج در حال افزایش است.

به عنوان بخشی از راهبرد تأمین سرمایه، کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در حال بررسی راه‌های جدید برای افزایش میزان حمایت از سوی دولت‌هایی است که به طور سنتی به آن کمک می‌کرده‌اند و نیز قصد دارد با درگیر کردن دولت‌های جدید و برخی حوزه‌های کلیدی از بخش خصوصی به منابع مالی خود تنوع بخشد.

چگونه به اهداکنندگان مالی خود اطمینان می‌دهیم که کمک‌های آن‌ها به نحو مناسب هزینه می‌شود؟

هزینه‌های کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ توسط یک شرکت شناخته شده در سطح بین‌المللی حسابرسی می‌شود که از استانداردهای حسابداری معتبری به نام استانداردهای گزارش مالی بین المللی (IFRC) استفاده می‌کند. ما سیستمی از حسابرسان داخلی و خارجی را شکل داده‌ایم که در آن تمامی ارقام و رویه‌های مالی اصلی بررسی می‌شوند.

گزارش ارزیابی حسابرسان خارجی هر ساله منتشر و در اختیار اهداکنندگان قرار می‌گیرد. جزئیات تأمین سرمایه و هزینه‌ها نیز در گزارش سالانۀ کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ درج می‌شود، و شاخص‌های کلیدی برای آنچه که در میدان عمل بدان دست یافته‌ایم هم در اختیار عموم قرار می‌گیرد.

علاوه بر این، کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ همواره درهای خود را به روی اهداکنندگانی که مایلند شخصاً حسابرسی انجام دهند باز نگه داشته است، چه این امر در رابطه با عملیات میدانی باشد و چه در مورد مقر اصلی. این بخشی از سیاست ما برای داشتن عملکردی شفاف در نزد اهداکنندگان است.

سازمان‌های ملی صلیب سرخ و هلال احمر چگونه در عملیات ما مشارکت دارند؟

جمعیت‌های ملی به طرق مختلفی در عملیات کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ مشارکت می‌کنند: برای مثال با حمایت از فعالیت‌های بهداشتی، تأمین پرسنل و یا مشارکت در فعالیت‌های خاص در سطح کشور. جمعیت‌های ملی روی هم رفته از حدود 3% از عملیات کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ حمایت می‌کنند.

کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ چگونه منابع مالی لازم برای عملیات اضطراری خود را تأمین می‌کند؟

در شرایط اضطراری، زمان بیشترین اهمیت را دارد. داشتن ظرفیت کافی برای بسیج و تحویل منابع در اولین ساعات یک درگیری می‌تواند برای نیازمندان به معنای همه چیز باشد. به همین دلیل، مهم است که کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ توان لازم را برای اتخاذ تصمیمات عملیاتی – و مالی – در فاز اولیۀ واکنش داشته باشد. بدین منظور، ما باید بتوانیم منابع مالی عملیات خود را از پیش تعریف نماییم، یعنی منابع لازم را قبل از آنکه در عمل سرمایه‌ای در دسترس قرار گیرد تخصیص دهیم.

ما این کار را با استفاده از منابع مالی مخصوصی که به امر مشخصی اختصاص نیافته‌اند انجام می‌دهیم، یعنی منابعی که نباید برای هیچ منطقه، کشور و یا برنامۀ خاصی به کار روند، و در نتیجه حداکثر انعطاف‌پذیری را برای نحوۀ استفاده از آنها داریم. ما همچنین از دیگر منابع مالی که در طول 30 سال گذشته جمع کرده‌ایم استفاده می‌کنیم، که در تعاریف مالی به آن «ذخیره» یا «دارایی» گفته می‌شود.

وقتی نیازهای فوری ایجاد می‌شوند ما از این ذخایر استفاده می‌کنیم – که می تواند تقریباً برای مدت دو ماه عملیات ما را پوشش دهد – تا آنکه اهداکنندگان بودجۀ لازم برای عملیات اضطراری را تأمین کنند. به دلیل همین انعطاف‌پذیری و واکنش سریع است که کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ قادر است کارهای بسیاری را در صحنۀ عمل به انجام رساند.

این ذخایر مالی نه فقط برای تأمین سرمایۀ عملیات سازمان اهمیت دارند، بلکه برای پوشش دادن به کسری بودجه که می‌تواند در اواخر سال رخ دهد نیز مفید هستند. با وجود مدیریت دقیق امور مالی، گاهی مجبوریم از محل ذخایر خود هم استفاده کنیم، گرچه کماکان امیدواریم تا درآمد خود را از ناحیۀ اهداکنندگان افزایش دهیم.

آیا این حقیقت که عمدۀ بودجۀ کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ توسط گروه کوچکی از اهداکنندگان تأمین می‌شود بر روی استقلال سازمان تأثیر منفی ندارد؟

کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ فقط از کسانی پول قبول می‌کند که به استقلال و عملکرد بی‌غرض این سازمان احترام بگذارند. این یعنی که مبالغ اهدایی فقط برای پاسخگویی به نیازهای بشردوستانه و بر اساس ارزیابی کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ به کار می‌روند. به عبارت دیگر، ما اعاناتی را که به امر خاصی تخصیص داده شوند قبول نمی‌کنیم، چون این کار اصول استقلال و بی‌غرضی ما را زیر سؤال می‌برد. در ضمن کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ از حمایت مالی هر اهداکنندۀ جدیدی استقبال می‌کند.

با این حال، رابطۀ کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ با اهداکنندگان به مسائل مالی محدود نمی‌شود. ما همچنین با دولت‌ها بر سر مسائلی مانند حمایت از کسانی که تحت‌تأثیر درگیری مسلحانه و دیگر شرایط خشونت آمیز هستند و نیز در رابطه با اجرای حقوق بین‌المللی بشردوستانه ارتباط داریم.