کمک رسانی بشردوستانه در سراسر جهان

ما بیشتر از 17،000 کارمند در بیش از 80 کشور دنیا داریم که به مردم متأثر از درگیری مسلحانه و خشونت کمک می‌کنند.

عملیات اصلی ما در این کشورها است:

– سوریه
– عراق
– افغانستان
– یمن
– سومالی
– سودان جنوبی
– منطقۀ دریاچۀ چاد