سرنوشت دهها هزار فردی که در ارتباط با جنگ ایران و عراق در سالهای 1359 تا 1367 ناپدید شده اند کماکان در هاله ای از ابهام است. در نتیجه، خانواده های آنان نمی توانند این فصل دردناک از زندگی خود را ببندند و هنوز چشم انتظارند تا بفهمند چه بر سر عزیزانشان آمده است.

آثار جنگ معمولاً شامل تخریب گسترده، مرگ و میر و رنج است. پیامدهای جنگ اغلب تا دهه ها پس از پایان آن نیز احساس می شوند. هزینۀ جنگ ایران و عراق جان دهها هزار نفر و نیز دهها هزار مفقودی بود که هنوز اطلاعی از سرنوشت آنها در دست نیست.

از کسانی که در طول جنگ کشته شده اند تقدیر به عمل می آید و خاطراتشان گرامی داشته می شود، خانواده های آنها می توانند برای متوفی عزاداری کرده و سپس زندگی خود را بدون حضور وی دوباره بسازند. از سوی دیگر، خانواده های مفقودانی که سرنوشتشان نامشخص است مدتها پس از پایان جنگ همچنان در رنج خواهند بود و نمی توانند برای فقدان عزیز خود عزاداری کنند. ناپدیدی یکی از عزیزان موجب اضطرابی مستمر و دائم می گردد. این مشکل همچنین می تواند منجر به خشم و یا احساس بی عدالتی شده و مانع حرکت به سمت یک زندگی نو برای اعضای خانواده گردد. رنج و آلام فراوان کسانی که امکان عزاداری برای عزیز خود را ندارد این موضوع را به یک وظیفۀ اخلاقی برای تمامی دولتها و همچنین برای کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ تبدیل کرده تا تمام تلاش خود را برای روشن کردن سرنوشت کسانی که هنوز مفقود هستند به عمل آورند.

در این حیطه، کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ در سراسر جهان در رابطه با طیف وسیعی از موارد فعالیت می کند، از پیشگیری از ناپدیدی افراد گرفته تا روش کنار آمدن با پیامدها و حقیقت فقدان افراد.
در ایران، کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ تلاش دارد که با حمایت از تلاشهای موجود، بقایای این کشته شدگان جنگ را به کشور و نزد خانواده‌شان بازگرداند تا از آلام این خانواده ها تا حدی کاسته شود.

همچنین این سازمان، از اولین روزهای جنگ فعالیت خود را آغاز و از اردوگاههای اسرا در دو طرف مرز بازدید داشت تا بتواند بر شرایط زندان نظارت داشته و نیز به اسرا کمک کند تا از طریق پیامهای صلیب سرخ ارتباط خود را با خانواده شان حفظ کنند.

از زمان پایان جنگ، کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ به عنوان تسهیلگر در سازوکار ایجاد شده بین دولتهای عراق و ایران نقش داشته است تا به روشن شدن سرنوشت کسانی که در طول جنگ مفقود شده اند کمک کند.

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ ریاست نشستهای منظمی را بین دو طرف به عهده دارد تا مشوق گفتگوی آنان باشد. همچنین این سازمان از قدمهای مهمی که توسط دو کشور برای بازیابی اجساد کشته شدگان برداشته شده حمایت می کند تا پیکرهای آنها به خانه بازگردانده شده و در نهایت خانواده های آنان تسلی یابند. در این نشستها به مسائل فنی مربوط به عملیات حفاری و لجستیک پرداخته می شود تا توافق لازم برای ادامۀ کار و پیشبرد آن به عمل آید.

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ همچنین تخصص و توصیه های فنی لازم را برای تعیین هویت افراد و کاربرد روشهای شناسایی مولکولی ارائه می دهد. علاوه بر این، کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ گاهی نیز حمایت مادی خود را، در شکل فراهم کردن تجهیزات ارائه می دهد تا در عملیات میدانی برای حفاری به کار رفته و کار تیمهای میدانی را تسهیل نماید.

در نهایت، عملیات تحویل بقایای انسانی تحت نظارت کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ در مناطق مرزی مختلف بین ایران و عراق انجام می شود.