هفت اصل بنیادی، چارچوبی اخلاقی، عملیاتی و نهادی را برای کار نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر در سراسر جهان فراهم می کند. این اصول هسته اصلی رویکرد نهضت برای کمک به افراد نیازمند در هنگام درگیری‌های مسلحانه، بلایای طبیعی و سایر موارد اضطراری هستند.

بشردوستی

نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر که نشات گرفته از تمایل به کمک بدون تبعیض به مجروحان در میدان نبرد است، در ظرفیت بین‌المللی و ملی خود تلاش می‌کند تا از درد و رنج بشری در هر کجا که هست پیشگیری کند و آن را کاهش دهد. هدف آن حفاظت از زندگی و سلامتی و تضمین احترام به انسان است و درک متقابل، دوستی، همکاری و صلح پایدار بین همه مردم را ترویج می‌کند.

بی‌غرضی

هیچ تبعیضی از نظر ملیت، نژاد، اعتقادات مذهبی، طبقات یا عقاید سیاسی ایجاد نمی‌کند. تلاش می‌کند تا رنج افراد را تسکین دهد و صرفاً بر اساس نیازهای آنها هدایت شود و به فوری ترین نیازها اولویت دهد.

بی‌طرفی

به منظور ادامه برخورداری از اعتماد همگان، نهضت نمی‌تواند در خصومت‌ها در هر زمان یا مکانی جانب‌دارانه رفتار کند یا در مناقشات با ماهیت سیاسی، نژادی، مذهبی یا ایدئولوژیک شرکت کند.

استقلال

نهضت مستقل است. جمعیت‌های ملی، در حالی که در خدمات بشردوستانه دولت‌های خود کمک می‌کنند و تابع قوانین کشورهای متبوع خود هستند، باید همیشه استقلال خود را حفظ کنند تا بتوانند در همه حال مطابق با اصول نهضت عمل کنند.

خدمات داوطلبانه

این یک حرکت امدادی داوطلبانه است که به هیچ وجه با تمایل به منفعت ایجاد نمی‌شود.

یگانگی

در هر کشوری فقط یک جمعیت صلیب سرخ یا یک جمعیت هلال احمر وجود دارد. باید برای همه باز باشد. هر کشور باید کار بشردوستانه خود را در سراسر قلمرو خود ادامه دهد.

جهان‌شمول

نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر که در آن همه جوامع دارای موقعیت مساوی هستند و مسئولیت‌ها و وظایف مساوی در کمک به یکدیگر دارند، در سراسر جهان است.