كمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ، یك سازمان بین‌المللی بشردوستانه است كه در سال 1863 میلادی، یعنی بیش از 155 سال پیش توسط هانری دونان، تاجر سوئیسی بنیان گذاشته شد.

هانری دونان جوان، که بعدها به «پدر صلیب سرخ» مشهور شد، در سال 1859، وقتی در یکی از سفرهای تجاری خود از منطقه‌ای به نام سولفرینو در شمال ایتالیا عبور می‌کرد، شاهد درد و رنج سربازان زخمی بسیاری شد که در طی «جنگ سولفرینو» بدون مراقبت رها شده بودند. پس از مشاهدۀ این وضعیت ناگوار، او به همراه زنان محلی به مدت سه روز و سه شب به مداوا و یاری سربازان مجروح پرداخت. بعد از این حادثه بود که ایدۀ تاسیس سازمانی بی‌طرف و امدادگر به ذهن او خطور کرد و کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ شکل گرفت.

به عنوان سازمانی مستقل و بی‌طرف، رسالت اصلی کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ ریشه در کنوانسیون‌های چهارگانۀ ژنو مصوب 1949 دارد.

هدف و کار اصلی كمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در سراسر دنیا امدادرسانی به افراد آسیب‌دیده و نیازمند در هنگام جنگ و دیگر شرایط خشونت‌آمیز و حمایت از آنهاست. همچنین كمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ تلاش می‌كند تا با ارتقا و ترویج حقوق بین‌المللی بشردوستانه و اصول جهانی انسانی از درد و رنج انسان‌ها جلوگیری ‌كند.

مقر اصلی این سازمان در ژنو سوئیس است و با بیش از 17هزار کارمند از ملیت‌های مختلف در بیشتر از 80 کشور دنیا مشغول فعالیت است.

بودجۀ کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در اصل از محل اعانات داوطلبانۀ دولت‌ها و جمعیت‌های ملی صلیب سرخ و هلال احمر تأمین می‌شود.

مقر اصلی کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در ژنو، سوئیس