کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ فعالیت خود را در ایران از سال 1356 (1977 میلادی) آغاز کرده و حضور خود را در کشور در طول جنگ ایران و عراق ادامه داد.

فعالیتهای کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ در طول جنگ ایران و عراق بیشتر معطوف به بازدید از اسرای جنگی، کمک رسانی به اسرا و آوارگان، انتقال پیامهای صلیب سرخ و ایفای نقش میانجی بی طرف برای بازگرداندن اسرای بیمار و مجروح به وطن بود.

فرودگاه تهران، جنگ ایران و عراق: بازگشت اسرای زخمی ایرانی به کشور تحت نظر صلیب سرخ

پس از چند سال حضور محدود، کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ در سال 2001 فعالیتهای خود را در ایران گسترش داد. این کار بیشتر به منظور حمایت از عملیات بشردوستانۀ این سازمان در افغانستان و بعدتر در عراق بود.

بین سالهای 2001 تا 2010، کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ دفاتری را در مشهد، ارومیه و کرمانشاه گشود تا بتواند از عملیات لجستیکی خود در افغانستان و عراق حمایت نماید.

امروزه کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ همچنان به فعالیت خود در جمهوری اسلامی ایران ادامه می دهد تا پاسخگوی پیامدهای انسانی ناشی از مسائل مربوط به مفقودانِ جنگ ایران و عراق باشد. این سازمان با جمعیت هلال احمر ایران و دیگر سازمانها و نهادها در حوزه های جستجوی مفقودان، توانبخشی جسمی و امداد بین المللی همکاری می نماید.

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ تلاش دارد میزان پذیرش اصول بشردوستانه و حقوق بین المللی بشردوستانه را بالاتر برده و انطباق این قوانین با فقه اسلامی را نشان دهد. کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ از طرحهای بومی برای کاهش خطرات ناشی از مین و بقایای قابل انفجار جنگی برای مردم حمایت می نماید، و از دسترسی مهاجران افغان به مراقبت های درمانی پشتیبانی می کند.