حمایت از پیوندهای خانوادگی (Protection of Family Link یا PFL) در ایران سابقه طولانی دارد که به جنگ ایران و عراق بازمی‌گردد، جایی که جمعیت هلال احمر ایران (IRCS) و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تبادل پیام‌های خانوادگی بین اسرای جنگی و خانواده هایشان مشارکت داشتند. بعدها، چنین فعالیت‌هایی برای جامعه مهاجر نیز فراهم شد که عمدتاً به دلیل مهاجرت، مخاصمه یا ترکیبی از هر دو شرایط و فاجعه، اعضای خانواده خود را از دست داده بودند.

جمعیت هلال احمر ایران ارائه دهنده اصلی خدمات در ایران است و کل کشور را از طریق مراکز کانونی حمایت از پیوندهای خانوادگی در سراسر کشور تحت پوشش قرار می دهد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اکثراً پشتیبانی فنی را در مواقع و مکان‌هایی که نیاز است ارائه می‌کند:

  •  کار در خصوص پیشگیری از جدایی از طریق افزایش آگاهی و تولید ملزومات سمعی و بصری برای جمعیت آسیب دیده. این گونه فعالیت های پیشگیرانه پس از ارزیابی دقیق نیازها انجام می شود.
  •  سازماندهی کارگاه‌های ظرفیت‌سازی، برای افزایش دانش کارکنان جمعیت هلال احمر ایران در مورد رویکردهای حمایت حداقلی، فعالیت‌های حمایت از   پیوندهای خانوادگی و جنبه‌های فنی ارائه خدمات، به ویژه در زمینه مهاجرت و شرایط اضطراری.
  •  حمایت از جمعیت هلال احمر ایران در ارائه خدمات جستجو به همه افراد فارغ از ملیت، نژاد و وضعیت قانونی آنها.
  •  تسهیل بازپیوند خانواده (با حمایت جمعیت هلال احمر ایران)؛ کمک به کودکان بی‌سرپرست و جدا مانده یا خانواده‌های آسیب پذیر برای پیونده دوباره با عزیزان خود که وضعیت قانونی در کشور ثالث به دست آورده اند.

شبکه پیوندهای خانوادگی (Family Links Network) خدمات حمایت از پیوندهای خانوادگی را تنها در زمینه‌های زیر ارائه می دهد:

  •  مخاصمه مسلحانه یا سایر شرایط خشونت آمیز
  •  بلایای طبیعی یا صناعی (ساخته بشر)
  •  مهاجرت
  •  سایر شرایط بشردوستانه

حمایت از پیوندهای خانوادگی، مسئولیت نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر (RCRC) است. شبکه پیوندهای خانوادگی، متشکل از همه اعضای نهضت، شبکه نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر را قادر می‌سازد تا از منابع خود استفاده کند و با سایر اعضا در ارائه خدمات حمایت از پیوندهای خانوادگی همکاری کند.

مهاجران افغانستانی با همراهی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در فرودگاه تهران برای پیوستن به خانواده خود در خارج از کشور، تهران 1401

افزایش آگاهی از طریق اسباب بازی برای کودکان مهاجر – گلشهر، مشهد 1398

نشست مشترک همکاری حمایت از پیوندهای خانوادگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، جمعیت هلال احمر ترکیه و ایران، آنکارا، 1398

نشست منطقه‌ای بازپیوند خانواده، تهران، 1395