باز پیوند خانوادگی

بازپیوند خانوادگی یکی از فعالیت های کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ تحت چتر «حمایتی» عمومی می باشد. حمایت، طبق سند خط مشی سازمانی کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ با هدف «تضمین آن که مقامات و دیگر کنشگران به منظور حفظ امنیت، صحت جسمی و کرامت افرادی که متأثر از مخاصمات مسلحانه و دیگر شرایط خشونت آمیز هستند به تعهداتشان عمل کرده و حقوق اشخاص را در این زمینه محترم شمارند» تعریف شده است.

هدف از بازپیوند خانوادگی، بازیابی و حفظ پیوندهای خانوادگی میان آنهایی است که در نتیجه مخاصمه یا همچنین بلایا و مهاجرت از یکدیگر جدا شده اند. این فعالیت عموماً به صورت مشترک با جمعیت های ملی انجام می شود.

بازیابی و حفظ پیوندهای خانوادگی در ایران

در جریان مخاصمات، بلایا یا مهاجرت، بسیاری از خانواده ها تماسشان را با اعضای خود از دست می دهند که این امر یا به آن دلیل است که از مخاصمه می گریزند، یا می تواند در نتیجۀ یک زلزله باشد و این جدایی می تواند تجربه ترومایی شدیدی باشد. در میان نیازهای اولیه ای که یک انسان دارد، علاوه بر غذا، سرپناه، و امنیت، خانواده است و جدا شدن از خانواده می تواند شدیداً تنش زا باشد. کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ، همانگونه که در سراسر جهان فعالیت می کند، با جمعیت های ملی کار می کند تا هر جا که امکان داشته باشد این پیوندها را بازیابی کند.

ایران، به عنوان یک کشور مبدأ، عبوری و مقصد، یک هاب مهاجرتی بزرگ است که هزاران مهاجر برای رسیدن به اروپا از آن عبور می کنند و در بعضی موارد ایران مقصد نهایی آنها است. ایران یکی از بزرگترین کشورهای میزبان مهاجران است که تا 3 میلیون افغان (مدرک دار و بدون مدرک) را میزبانی می کند. در نتیجه، به دلیل جایگاه راهبردی ایران و عبور بالای اشخاص، به ویژه افغان ها، عمده درخواست برای این خدمات از سمت این گروه است.

این کار در عمل چگونه انجام می شود؟

نهضت صلیب سرخ و هلال احمر از شبکه ای جهانی بهره می برد، هر جمعیت ملی نیز در مقابل معمولاً یک شبکۀ کشوری دارد. با استفاده از این شبکۀ در هم تنیدۀ جهانی، کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ و جمعیت های ملی قادرند در سراسر جهان به جستجو بپردازند.

روش جستجو به شرایط از دست دادن تماس، زمینه و محیط آن بستگی دارد و بر پایۀ یک ارزیابی برای تعیین کارآمدترین روش انجام جستجو (برای مثال پوستر، اعلانیه های عمومی، از طریق رهبران اجتماعی و اماکن عبادتی، از طریق مقامات و غیره) می باشد.

برنامۀ بازپیوند و حفظ پیوندهای خانوادگی در ایران مشترکاً با جمعیت هلال احمر ایران انجام می شود. هم کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ و هم جمعیت هلال احمر ایران افرادی را که تماس خود با بستگانشان را از دست داده اند و تمایل به بازپیوند دارند در دفاتر خود می پذیرند. سپس کارشناس مربوطه درخواست آنان را بررسی می کند تا مطمئن شود اطلاعات حداقلی برای شروع جستجو وجود دارد و این که این اطلاعات با شرایط سازگار است. اگر فرد مورد نظر نشانی پستی داشته باشد، آنها می توانند یک پیام صلیب سرخ یا هلال احمر در کشور دریافت کننده بفرستند. اگر بهرحال اطلاعات کلی باشد، آنگاه ممکن است به فرد مزبور پیشنهاد گشودن یک درخواست جستجو بدهند؛ فرمی که با پر کردن آن بیشترین اطلاعات ممکن را دربرخواهد داشت تا امکان شروع جستجو فراهم گردد. سپس کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر ایران از طریق شبکۀ فراگیری که نهضت در اختیارشان قرار داده است، فرم مربوطه را به دفتر کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ یا جمعیت ملی در کشور مربوطه برای جستجو خواهند فرستاد.

درخواستها تنها زمانی قابل قبول خواهند بود که جستجو کننده از اعضای درجه یک خانواده باشد، و هرگونه جستجوی اطلاعات مشترک باید به طور شفاف برای جستجو کننده توضیح داده شده و مورد توافق او باشد. به طور مشابه، چنانچه لازم باشد موقعیت فرد تعیین گردد، انتخاب با فرد تحت جستجو است که برقراری مجدد پیوند خانوادگی را قبول کند یا نکند. رضایت در مرکز هر فعالیت انجام شده از طرف هر مددجویی قرار دارد.

به طور مشابه، کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ همچنین از خارج برای اشخاصی که به دنبال بستگان خود هستند و معتقدند در داخل ایران می باشند درخواست جستجو دریافت می کند. بعضی ممکن است از مهاجران افغان در اروپا باشد که تماسشان را با یکی از بستگانشان که می پندارند در ایران مانده است از دست داده باشند. با استفاده از شبکۀ گستردۀ شعب جمعیت هلال احمر در کشور، درخواست هایی که از خارج دریافت می شوند توسط جمعیت هلال احمر ایران مورد رسیدگی قرار می گیرند که سپس این سازمان جستجو را برای یافتن موقعیت مکانی عضو گم شدۀ خانواده انجام می دهد.

کودکان به طور ویژه آسیب پذیر هستند و موارد مربوط به آنها در نتیجۀ وضعیت آنها مورد توجه خاص قرار می گیرد.

در آخر، کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر ایران همچنین تماس میان بازداشت شدگان در خارج از کشور و خانواده های ایشان در ایران، یا بازداشت شدگان در ایران و خانواده های آنها در خارج از کشور را از طریق تبادل پیام های صلیب سرخ که توسط سازمان زندان¬های ایران توزیع می شود تسهیل می کنند.