International Humanitarian Law (IHL)

افزایش آگاهی و ترویج احترام به  حقوق بین‌المللی بشردوستانه (IHL) در زمان جنگ مستلزم ترویج و انتشار آن در زمان صلح است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، به همین منظور و در راستای رسالت خود، با همکاری کمیته ملی حقوق بشردوستانه ایران (NCHL)، جمعیت هلال احمر ایران (IRCS)، وزارت امور خارجه (MFA) و سایر ارگان‌های ذیربط اقدام  به  فعالیت های زیر می‌کند:

  • حمایت از تلاش‌های مقامات ملی، دانشگاه‌ها، سازمان‌های غیردولتی و متخصصان رسانه برای ترویج حقوق بین‌المللی بشردوستانه از طریق سازمان‌دهی کارگاه‌ها، کنفرانس‌ها، میزگردها، و جلسات آموزشی.
  • حمایت از تلاش‌های مقامات ملی در اجرای حقوق بین‌­المللی بشردوستانه در سطح داخلی برای اطمینان از احترام به آن.
  • تسهیل مشارکت طیف وسیعی از کارشناسان ایرانی و مقامات ملی در رویدادهای منطقه‌ای و بین‌­المللی با هدف ترویج و اجرای حقوق بین‌­المللی بشردوستانه.
  • ترجمه و انتشار کتب و مقالات در زمینه حقوق بین‌المللی بشردوستانه برای ترویج این حقوق.
  • کتابخانه تخصصی در دفتر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تهران که منبع غنی حقوق بین‌المللی بشردوستانه برای محققان در زمینه حقوق، سیاست، و اقدام بشردوستانه است.
  • کمیته بین‌المللی صلیب سرخ همچنین مطالبی را در مورد حقوق بین‌المللی بشردوستانه منتشر می‌کند که برای اهداف آموزشی و پژوهشی استفاده می‌شود و برای عموم قابل دسترسی است.

هفتادمین سالگرد تصویب کنوانسیون‌های 1949 ژنو، تهران، 1398

مسابقات ملی موت کورت، یادبود هانری دونان، تهران، ۱۳۹۷

همایش اسلام و حقوق بین‌المللی بشردوستانه، قم ، ۱۳۹۵

کتابخانه مجهز حقوق بین‌المللی بشردوستانه در دفتر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تهران