کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تهران حمایت خود را از فرآیند تعیین هویت بقایای انسانی جنگ عراق و ایران در سال 1384آغاز کرد. این حمایت ابتدا با انجام یک سری ارزیابی در سال‌های 1385و 1386آغاز شد. در نتیجه ارزیابی‌ها، ظرفیت‌سازی در مورد تعیین هویت انسانی پزشکی قانونی برای اعضای فرآیند بازیابی و تعیین هویت در سال 1387 انجام شد. علاوه بر این، حمایت از تجهیزات DNA در دی ماه 1387 برای مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی کوثر و سازمان پزشکی قانونی ایران (LMO) به امضاء رسید تا اطمینان حاصل شود که تعیین هویت علمی بقایای انسانی  جنگ می‌تواند برای تعیین هویت‌های دقیق و بازگرداندن پیکر شهدای مفقود به خانواده­‌ها محقق شود.  به عنوان بخشی از اهداف حل و فصل پرونده‌های سربازان مفقود در جنگ عراق و ایران، خدمات پزشکی قانونی کمیته بین المللی صلیب سرخ تا به امروز به حمایت از ظرفیت‌های فنی پزشکی قانونی در مواردی  که لازم و مطابق با اقدام بشردوستانه پزشکی قانونی خود است ادامه می‌دهد.

اقدام پزشکی قانونی بشردوستانه در ایران با هدف تقویت سیستم پزشکی-حقوقی و موسسات پزشکی قانونی مسئول ارائه خدمات به جمعیت آسیب‌دیده ناشی از مخاصمات، مهاجرت و شرایط اضطراری مطابق با استانداردهای پذیرفته شده بین‌المللی است.

بخش پزشکی قانونی کمیته بین المللی صلیب سرخ ایران با سازمان پزشکی قانونی، موسسه نور، کوثر و سازمان مدیریت بحران کشور در زمینه‌های زیر همکاری نزدیکی دارد:

  •  حمایت از ظرفیت‌ای فنی موسسات پزشکی قانونی، تشکیل و میزبانی کارگاه‌ها، میزگردها، گروه‌های کاری، کنفرانس‌ها و سمپوزیوم‌ها با ذینفعان کلیدی، سازمان پزشکی قانونی، موسسه نور و موسسه کوثر.
  •  کمک به سازوکار سه جانبه (جمهوری اسلامی ایران، جمهوری عراق، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ) برای حل و فصل پرونده‌های سربازان مفقود در جنگ عراق و ایران با ارائه کمک‌های مالی و فنی و مادی.
  •   تسهیل رویدادهای شبکه‌سازی بین نهادهای ملی (کمیته جستجوی مفقودین، نور، وزارت امور خارجه) و یک جامعه جهانی از کارشناسان (تیم پیکر شناسی پزشکی قانونی آرژانتین، کمیته مفقودین قبرس) برای تبادل روش‌ها، تجربیات، درس آموخته‌ها، رویکردهای راهبردی و/یا عملی در مورد جستجو و تعیین هویت مفقودین و اجساد به دلیل مخاصمات، شرایط اضطراری و مهاجرت.
  •  ترویج حق مدیریت کرامت‌آمیز اجساد در همه حال، از جمله در مواقع اضطراری با ذینفعان کلیدی (جمعیت هلال احمر ایران، سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان پزشکی قانونی)

 

کارگاه پزشکی قانونی مدیریت اجساد در مواقع اضطراری، تهران، 1402

ارشناسان ایرانی شرکت‌کننده در کارگاه بین‌المللی مدیریت اجساد، پاکستان، 1399

کارگاه بین‌المللی سازوکار برای مفقودین: تبیین سرنوشت و حمایت از خانواده‌ها با حضور نمایندگان ایران، قبرس، 1398