کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ایران به طور خلاصه

در ایران، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، حقوق بین‌المللی بشردوستانه (International Humanitarian Law) را ترویج می‌کند و با مقامات ایرانی برای رسیدگی به پیامدهای جنگ ایران و عراق در سال‌های 1359-1367، به‌ویژه موضوع مفقودین همکاری می‌کند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ همچنین به واکنش بشردوستانه در رابطه با مهاجران افغانستانی کمک می‌کند. ما با جمعیت هلال احمر ایران (Iranian Red Crescent Society) و سایر شرکا همکاری نزدیک داریم.

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید بخش های زیر را مطالعه کنید: