کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ایران، حقوق بین‌المللی بشردوستانه (IHL) را ترویج می‌کند و با مقامات ایرانی برای رسیدگی به پیامدهای جنگ ایران و عراق در سال‌های 1980-1988، به‌ویژه موضوع افراد مفقود شده و آلودگی به مواد منفجره باقی‌مانده از جنگ مانند مین، همکاری می‌کند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ همچنین به پاسخ بشردوستانه به مهاجران افغانستانی کمک می‌کند. فعالیت‌های ما با همکاری نزدیک با جمعیت هلال احمر ایران (IRCS) و سایر شرکا صورت می‌گیرد.
برای  اطلاع از جزئیات بیشتر، بخش‌های زیر را مطالعه کنید: