روز یکشنبه 30 مرداد 1401  کارگاه مشترک نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ایران و جمعیت هلال احمر ایران با عنوان: «نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر و ارتباطات بشردوستانه» در محل هتل پارسیان اوین تهران برگزار شد.


برای آشنایی بیشتر به کانال تلگرام دفتر نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تهران بپیوندید


موضوعات مطروحه در این کارگاه شامل معرفی نهضت بین‌المللی صلیب سرخ وهلال احمر، حقوق بین المللی بشردوستانه، معرفی فعالیت‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ایران و حمایت روانشناختی در عملیات میدانی بشردوستانه بود.

در این کارگاه عدنان هزام، سخنگوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در سوریه نیز به تشریح اوضاع بشردوستانه در سوریه و فعالیت‌های این سازمان دراین زمنیه پرداخت.

همه ساله، جمعیت هلال احمر ایران و نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ایران مشترکا کارگاهی جهت معرفی نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر برای خبرنگاران ایرانی با هدف آشنا نمودن آنها با فعالیت‌های اعضای این نهضت برگزار می‌کنند.