fa
Close

صلیب سرخ

بازدید خانواده‌های مفقودین یا بازداشت‌شدگان در مخاصمه مسلحانه بین‌المللی روسیه و اوکراین از مقر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ژنو

بازدید خانواده‌های مفقودین یا بازداشت‌شدگان در مخاصمه مسلحانه بین‌المللی روسیه و اوکراین از مقر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ژنو

ژنو (کمیته بین­‌المللی صلیب سرخ) – کمیته بین‌­المللی صلیب سرخ روز دوشنبه با ۷۰ خانواده اوکراینی که عزیزانشان در ارتباط با مخاصمه مسلحانه ...