کارگاه مذاکرات بشردوستانه، تهران، خرداد 1401

دفتر نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ایران با همکاری مرکز تخصصی مذاکرات بشردوستانه (CCHN) و معاونت امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال ...