کارگاه مشترک کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر ایران برای خبرنگاران ایرانی

روز یکشنبه 30 مرداد 1401  کارگاه مشترک نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ایران و جمعیت هلال احمر ایران با عنوان: «نهضت بین‌المللی ...