fa
Close
غزه: در خواست کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای حفاظت از غیرنظامیان / ابراز امیدواری کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای توافق در مذاکرات در میانه تخلیه غیرنظامیان و عملیات نظامی

غزه: در خواست کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای حفاظت از غیرنظامیان / ابراز امیدواری کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای توافق در مذاکرات در میانه تخلیه غیرنظامیان و عملیات نظامی

ژنو (ICRC) – کمیته بین‌المللی صلیب سرخ  پیشتر هشدار داده بود که با توجه به بیش از یک میلیون آواره فلسطینی که اکنون ...