fa
Close
داستان بازگشت به آغوش خانواده محمد

داستان بازگشت به آغوش خانواده محمد

کمیته بین¬المللی صلیب سرخ (ICRC) در ایران به عنوان بخشی از برنامه بازپیوند خانوادگی (RFL) به خانواده ها کمک می¬کند تا عزیزان¬شان را که به دلیل مخاصمات، مهاجرت یا بلایای ...