تفاهم‌نامه همکاری بین کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر ایران برای یک دوره پنج ساله از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۹، طی مراسمی رسمی در تاریخ ۸ فروردین ۱۴۰۳، به منظور تعریف اهداف مشترک مشارکت در حوزه بشردوستانه امضا شد.

این تفاهم‌نامه، چارچوب مشارکت پنج‌ساله بین جمعیت هلال احمر ایران و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواهد بود و به عنوان یک چارچوب اصولی برای روابط بین شرکا، تلاش می‌کند که همکاری مبتنی بر تعامل با هدف رسیدن به بیشینه اثرگذاری بشردوستانه با حداکثر انطباق با اصول بنیادین نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر را تضمین نماید. امضای این توافقنامه نشانگر تعهد مشترک طرفین به توسعه، تقویت و ارتقاء همکاری خود در ایران است.

اساسنامه و برنامه راهبردی جمعیت هلال احمر ایران و سند سیاست همکاری کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ، به عنوان مبانی این همکاری هستند. سایر قوانین و سیاست‌های مربوطه نهضت بین‌المللی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر نیز در تدوین این توافقنامه مورد توجه قرار گرفته است.

در این مراسم، تفاهم‌نامه به امضای رئیس دفتر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تهران، آقای ونسان کاسارد، و رئیس جمعیت هلال احمر ایران، دکتر پیرحسین کولیوند رسید. این تفاهم‌نامه شامل تعهدات و برنامه‌های همکاری در زمینه‌های مختلف از جمله بهداشت، توانبخشی جسمانی، حقوق بین‌المللی بشردوستانه، حمایت از حفظ پیوند اعضای خانواده، مدیریت بقایای انسانی، تقویت ارتباطات و موضع‌گیری بشردوستانه و هماهنگی در نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر و آگاهی از ریسک و رفتار ایمن در مواجهه با خطرات مین می‌باشد.