fa
Close

صلیب سرخ

لیبی: دارو، مواد غذایی، اقلام خانگی و کیسه‌های حمل جسد برای هزاران نفر از ساکنان پس از سیل “خشن و بی‌رحمانه” توزیع می‌شود.

لیبی: دارو، مواد غذایی، اقلام خانگی و کیسه‌های حمل جسد برای هزاران نفر از ساکنان پس از سیل “خشن و بی‌رحمانه” توزیع می‌شود.

طرابلس، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ –  دارو، مواد غذایی، کیسه‌های حمل جسد، کیت‌های کمک‌های اولیه و اقلام خانگی از سوی کمیته بین‌المللی صلیب ...
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ابعاد فعالیت جهانی خود را بازتعریف کرده و منابع کاهش‌یافته خود در دوران افول بودجه‌های امدادرسانی را به حداکثر می‌رساند

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ابعاد فعالیت جهانی خود را بازتعریف کرده و منابع کاهش‌یافته خود در دوران افول بودجه‌های امدادرسانی را به حداکثر می‌رساند

ژنو (کمیته بین‌­المللی صلیب سرخ) – کمیته بین‌­المللی صلیب سرخ امروز به اعلام اقداماتی پرداخت که جهت اثربخشی حداکثری امدادرسانی بشردوستانه خود با ...