بیانیه کمیته بین­‌المللی صلیب سرخ که توسط ورونیک کریستوری، مشاور ارشد تسلیحاتی در کارگروه دائمی فناوری اطلاعات و ارتباطات به تاریخ 13 دسامبر 2023 در نیویورک قرائت شد.

بیانیه، 14 دسامبر (23 آذر 1402)، ایالات متحده امریکا

جناب سفیر غفور، عالیجنابان، همکاران محترم،

کمیته بین‌­المللی صلیب سرخ بابت فرصت سخنرانی در این ششمین جلسه کارگروه دائمی سپاس­گزاری می­‌کند.

اقدام دولت­‌ها در تصویب گزارش پیشرفت سالانه امسال را که به دولت‌­ها توصیه می­‌کند به نقش‌­آفرینی خود در بحث‌­های متمرکز بر نحوه اجرای حقوق بین‌­المللی در زمینه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ادامه دهند می‌­ستاییم.

کمیته بین­‌المللی صلیب سرخ همراه با دولت­‌ها در نگرانی از افزایش مداوم موارد استفاده مخرب از فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کنشگران دولتی و غیردولتی به‌خصوص در طول مخاصمات مسلحانه هم‌­داستانیم.

به نظر ما، به تبادل نظر متمرکز دولت­‌ها بر محدودیت‌­هایی که حقوق بین‌­المللی بشردوستانه بر عملیاتی از این دست اعمال می‌­کند فوراً احتیاج داریم.

مایلیم دو مساله­‌ای را برجسته کنیم که معتقدیم نیازمند توجه خاص دولت­‌ها در این کارگروهند.

اول آنکه ما نگران نیروهای متخاصمی هستیم که از عملیات‌­های سایبری نه فقط علیه دشمنان خود که علیه غیرنظامیان نیز استفاده می‌­کنند. در نتیجه، این مخاطرات برای مردمانی پیش می­‌آید که پیشاپیش درگیر رنج دهشت‌­های جنگند.

و این بدان معناست که سخت‌­افزار نجات‌بخش بیمارستان‌­ها با خطر از کارافتادن مواجه می‌­شوند، شبکه­‌های برقی که جان غیرنظامیان به آنها وابسته است غیرفعال می‌­شوند و داده­‌های گردآوری­‌شده سازمان‌­های بشردوست که منحصراً برای اهداف بشردوستانه کاربرد دارند از  بین رفته یا از دسترس خارج می‌­شوند.

در بسیاری موارد، عملیات‌­های سایبری نه به آسیب جسمی که به اختلال و غیرفعال‌­شدن زیرساخت و خدمات دیجیتال می‌­انجامد. این بُعد تازه دیجیتال را می‌­توان با قوانین موجود حقوق بین‌­المللی بشردوستانه مدیریت کرد.

اما این کار مستلزم آن است که قوانین دیرپای حقوق بین­‌المللی بشردوستانه به طرقی تفسیر و اجرا شود که متضمن حمایت کافی از غیرنظامیان، زیرساخت‌­های غیرنظامی و داده­‌های غیرنظامیان در جوامعی باشد که به‌­شکل روزافزونی دیجیتالیزه می­‌شوند. تفاسیری از حقوق بین‌­المللی بشردوستانه که تنها بر حمایت از غیرنظامیان در برابر آسیب جسمی متمرکز باشند کافی نیستند. به نظر ما، تبادل نظر میان دولت­‌ها در این باره اهمیت و فوریت فراوانی دارد.

دومین دغدغه جدی کمیته بین­‌المللی صلیب سرخ که باور داریم این کارگروه باید بر آن متمرکز شود مشارکت روزافزون غیرنظامیان، افراد، گروه‌­های هکری، و شرکت‌ها، در عملیات‌­های دیجیتال مربوط به مخاصمات مسلحانه است.

هر چه غیرنظامیان بیشتری در عملیات‌­های نظامی شرکت کنند و هر چه زیرساخت­‌های غیرنظامی بیشتری مانند زیرساخت­‌های ارتباطاتی یا ابری غیرنظامی برای اهداف نظامی استفاده شوند، خطر هدف‌­قرارگرفتن غیرنظامیان و زیرساخت‌­های غیرنظامی افزایش می‌­یابد. این رویه خطر تضعیف اصل مورد حمایت جهانی تمایز بین نظامیان و غیرنظامیان را دربرداشته و باید معکوس گردد.

برای این منظور، از دولت‌­های می‌­خواهیم نادیده‌­انگاری مشارکت هکرهای غیرنظامی در مخاصمه مسلحانه را متوقف کنند. علاوه بر این، دولت‌­ها و بخش فناوری باید خطرات بالقوه‌­ای را که هنگام استفاده از زیرساخت‌­های دیجیتال غیرنظامی برای اهداف نظامی پیش می­‌آید در نظر بگیرند و در مسیر درک مشترکی از محدودیت‌­های کاربرد نظامی زیرساخت‌­های دیجیتال غیرنظامی در طول مخاصمات مسلحانه تلاش کنند.

در ماه اکتبر امسال، هیئت مشورتی جهانی کمیته بین‌­المللی صلیب سرخ در زمینه تهدیدات دیجیتال در زمان مخاصمات مسلحانه گزارش نهایی خود را منتشر کرد که دربرگیرنده چهار اصل راهنما و 25 توصیه برای حمایت از غیرنظامیان در برابر این تهدیدات بود.

این اصول و توصیه‌­ها با همکاری گروهی از راهبران و کارشناسان عالی‌رتبه حوزه‌­های حقوقی، نظامی، سیاستی، فناوری و امنیتی تدوین شدند. مایلیم توجه نمایندگان را به این گزارش جلب کنیم و امیدواریم برخی از این توصیه‌­ها مبنای کار این گروه قرار بگیرد.

در جلسه ماه مارس سال آینده، کمیته بین‌­المللی صلیب سرخ یکی از برگزارکنندگان رخدادی فرعی برای بحث درباره این اصول راهنما و توصیه‌­ها خواهد بود.

با تشکر.