fa
Close

کنوانسیون‌های_ژنو

سخنرانی میریانا اسپولیاریک، رئیس کمیته بین‌­المللی صلیب سرخ، در «کنفرانس بین­‌المللی کمک­‌های بشردوستانه به مردم غزه» در پاریس

سخنرانی میریانا اسپولیاریک، رئیس کمیته بین‌­المللی صلیب سرخ، در «کنفرانس بین­‌المللی کمک­‌های بشردوستانه به مردم غزه» در پاریس

رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خطاب به نشست غزه: باید از غیرنظامیان حفاظت شود، گروگان‌ها باید سالم آزاد شوند خبرنامه، 9 نوامبر 2023 ...
بیانیه مشترک جاگان چاپاگان دبیر کل فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر، و رابرت ماردینی مدیر کل کمیته بین‌المللی صلیب سرخ درباره تشدید مخاصمات در اسرائیل و غزه

بیانیه مشترک جاگان چاپاگان دبیر کل فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر، و رابرت ماردینی مدیر کل کمیته بین‌المللی صلیب سرخ درباره تشدید مخاصمات در اسرائیل و غزه

مقاله 14 اکتبر 2023 (22 مهر 1402) طبق حقوق بین‌المللی بشردوستانه (قانون مخاصمه مسلحانه) برای درد و رنج سلسله مراتبی وجود ندارد. این ...