ژنو (کمیته بین­‌المللی صلیب سرخ) – مجمع کمیته بین­‌المللی صلیب سرخ «پیر کراهنبول» را به‌­عنوان مدیرکل بعدی سازمان منصوب کرد.

خبرنامه، 22 دسامبر 2023 (1 دی 1402)

آقای کراهنبول بیش از 30 سال از کارنامه کاری خود را به بخش بشردوستانه اختصاص داده و طی این مدت 25 سال را در مناصب مهم کمیته بین‌­المللی صلیب سرخ در نمایندگی‌­ها و مقر سازمان گذرانده است. او به‌­عنوان راهبری استراتژیک و هدف­‌محور با تجربه عمیق سازمانی و تعهد به کمیته بین‌­المللی صلیب سرخ شناخته شده است.

آقای کراهنبول در حال حاضر سمت دبیرکلی مجمع کمیته بین‌­المللی صلیب سرخ را داراست و پیش از آن در مقام فرستاده ویژه رئیس کمیته بین‌­المللی صلیب سرخ در چین و رئیس نمایندگی منطقه شرق آسیا (2023-2021) خدمت کرده است. در سال‌های 2014 تا 2019، وی به سمت کمیسرکل و معاون دبیرکل سازمان ملل در UNWRA مشغول بود.

مناصب مدیریتی پیشین وی در کمیته بین‌­المللی صلیب سرخ عبارتند از مدیر عملیات (2014-2002) و مشاور شخصی رئیس کمیته بین‌­المللی صلیب سرخ (2002-2000). آقای کراهنبول همچنین مأموریت­‌های عملیاتی مختلفی را در السالوادور، پرو، افغانستان، و بوسنی و هرزگوین (1998-1991) و در مقام رئیس عملیات مرکز و جنوب شرق اروپا واقع در ژنو (2000-1998) به انجام رسانده است. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین‌­الملل از دانشگاه ژنو و موسسه عالی روابط بین‌­الملل است.

آقای کراهنبول از روز 1 آوریل 2024 هم‌زمان با پایان دوره تصدی چهارساله مدیرکل فعلی آقای رابرت ماردینی کار خود را در مقام مدیرکل کمیته بین‌­المللی صلیب سرخ آغاز خواهد کرد.