ژنو (کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ) – با آماده شدن واکسن کووید-19، کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ امیدوار است که افراد متأثر از جنگ، مخاصمه و خشونت که ممکن است به انتهای صف رانده شده یا کلاً همگی به فراموشی سپرده شوند نیز از دسترسی برابری به واکسن برخوردار باشند.

برای افرادی که در مناطق درگیر جنگ و مخاصمه زندگی می‌کنند، دسترسی به خدمات بهداشتی اولیه اغلب پر چالش یا ناممکن است. این مردم نیز به یک اندازه نسبت به کووید-19 آسیب‌پذیر هستند و حق دارند که در برابر این تهدید جدی بهداشتی مورد حمایت قرار گیرند. به علاوه، کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ پیش‌بینی می‌کند که بیش از 60میلیون نفر در مناطق تحت کنترل گروه‌های مسلح غیردولتی زندگی می‌کنند که در خطر در نظر گرفته نشدن در چارچوب‌های ملّی توزیع واکسن قرار دارند.

جوامع به حاشیه رانده‌شده نیز، شامل آوارگان داخلی، مهاجران، پناه‌جویان و بازداشت‌شدگان، باید در برنامه‌های واکسیناسیون داخلی گنجانده شوند و در دسته افرادی که نیازمند حمایت بهداشتی با استفاده از واکسن هستند قرار گیرند.

رابرت ماردینی، مدیرکل کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ گفت: «کارکنان سلامت یا هر کسی در مناطق متأثر از جنگ و درگیری که سیستم ایمنی آسیب‌پذیر دارد، سختی مضاعف مخاصمه و کووید را در مناطق اغلب فراموش شده و نادیده گرفته‌شده تحمل می‌کند. ما باور داریم که مردم این مناطق، مانند سایرین، باید حق و دسترسی یکسانی به واکسن داشته باشند.»

در مناطق مخاصمه، ظرفیت‌های پائین بهداشتی ناشی از فروپاشی یا تخریب خدمات بهداشتی، کمبود کارکنان سلامت، زیرساخت‌های نامطمئن و مرزهای مورد مناقشه می‌تواند مانع از توزیع واکسن شود. دسترسی به خطوط مقدم و مناطق تحت کنترل گروه‌های مسلح غیردولتی دشواری‌هایی مانند ملزومات لجستیکی دشوار، نیاز به مجوزهای سفر و دسترسی کم به برق و سیستم خنک‌سازی را به همراه دارد.

کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ، به همراه فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر، از جمعیت‌های ملی صلیب سرخ و هلال احمر که نقش اول در انجام برنامه‌های واکسیناسیون و توزیع واکسن کووید در کشورهای خود را بر عهده دارند حمایت خواهند کرد.

کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ آماده است تا از پویش‌های ملّی واکسیناسیون حمایت کرده و دسترسی به واکسن کووید-19 را برای مردم کشورهای متأثر از جنگ، مخاصمۀ مسلحانه و خشونت تسهیل کند. همچنین، کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ آماده است تا از جایگاه ویژۀ خود استفاده کرده و خدماتش را به عنوان یک میانجی بی‌طرف جهت تضمین دسترسی به واکسن برای مردمی که در مناطق درگیر جنگ و مخاصمه زندگی می‌کنند، یا در مناطق خارج از کنترل دولت و در اماکن بازداشت به سر می‌برند، ارائه دهد. در نظر نگرفتن این افراد در واکسیناسیون کووید-19 خطر روشنی به همراه خواهد داشت، چراکه هیچ کس ایمن نخواهد بود مگر آنکه همه ایمن باشند.

کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ می‌خواهد که:

• دولت‌ها، شمول جمعیت‌ها در زمینه‌های بشردوستانه را در چارچوب‌های ملی واکسیناسیون تضمین کنند.
• طرف‌های مخاصمه به جمعیت‌های تحت کنترل خود دسترسی به واکسن را داده و کار سازمان‌های بشردوستانه و کارکنان بهداشتی مسئول واکسیناسیون را طبق الزامات حقوقی که دارند از جمله طبق حقوق بین‌المللی بشردوستانه تسهیل نمایند.
• دولت‌ها، از جمعیت‌های ملی صلیب سرخ و هلال احمر که نقش کلیدی در واکسیناسیون کووید-19 به عهده دارند پشتیبانی کنند.
• دولت‌ها، ایمن‌سازی‌های عادی و خدمات بهداشتی ضروری را حفظ و تقویت کنند. پویش‌های ایمن‌سازی در برابر سرخک و فلج اطفال در ده‌ها کشور به حالت تعلیق درآمده‌اند، و دست کم 80میلیون کودک زیر یک سال در معرض بیماری‌هایی با مرگ‌ومیر قابل‌ملاحظه همچون سرخک، دیفتری و فلج اطفال هستند. با وجود آنکه واکسن کووید ضروری است، واکسن‌های دیگر نیز بسیار مورد نیاز بوده و باید ارائه شوند.

اعضای جامعه، داوطلبان صلیب سرخ و هلال احمر و رهبران دینی و اجتماعی باید برای طراحی و اجرای برنامه‌های بسیج واکسیناسیون به کمک دعوت شوند. مشارکت‌دادن جوامع و ارائه اطلاعات دقیق به آنها در موفقیت برنامه‌های واکسیناسیون کووید-19 و ایمنی کارکنان بهداشتی ضروری خواهد بود.

آقای ماردینی همچنین گفت: «کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ به همراه شرکای خود در نهصت صلیب سرخ و هلال احمر، آماده است تا در توزیع واکسن کووید-19، به ویژه در مناطق متأثر از جنگ و مخاصمه و آخرین نقاط در امتداد خطوط مقدم، و همینطور در اماکن بازداشت، کمک کند. ما همچنین واکیناسیون‌های معمول را اولویت خواهیم داد و تلاش خواهیم کرد اطلاعات قابل‌اطمینان دربارۀ واکسن‌ها ارائه کنیم.»