ژنو، 28 مه 2020 – نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر درخواست کمک 3.1 میلیارد فرانک سوئیس (3.19 میلیارد دلار آمریکا) دارد تا فوراً واکنش جهانی خود را برای مهار شیوع سریع کووید-19 و کمک‌رسانی به آسیب‌پذیرترین مردم جهان در بحبوحۀ این همه‌گیری افزایش دهد.

این درخواست هماهنگ بر پایۀ درخواست قبلی در 26 مارس 2020 است و هدف از آن افزایش حمایت و خدمات حیاتی برای رسیدگی به آثار آنی همه‌گیری کووید-19 و پیامدهای طولانی‌مدت اجتماعی و اقتصادی آن است.

این همه‌گیری که پنج ماه از آغاز آن می‌گذرد، با تشدید نابرابری‌ها، ناپایدارسازی جوامع و معکوس نمودن دستاوردهای توسعه که در طول دهۀ گذشته به وجود آمدند همۀ ابعاد زندگی مردم را مورد تهدید قرار داده است.

جاگان چاپاگن، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر گفت: «در مناطقی که از منظر بشردوستانه شکننده هستند، همه‌گیری کووید-19 آسیب‌پذیری جدیدی را برای مردمی که پیش از آن نیز در خطر بودند به وجود آورده است. اکنون ما با بحرانی مضاعف مواجهیم که وخیم‌تر شدن فقر و ناامنی غذایی را در کنار شرایط وخیم اقتصادی، کمبود خدمات بهداشت عمومی، آب پاکیزه و بهداشت به همراه دارد.»

«داوطلبان محلی و کارکنان جمعیت‌های ملی صلیب سرخ و هلال احمر در حال ارائۀ کمک‌ها و خدمات حیاتی هستند تا شیوع این همه‌گیری را محدود کرده و به وخامت معیشت و اوضاع اجتماعی-اقتصادی مردم آسیب‌پذیر رسیدگی کنند. حمایت و کمک به این جوامع نیازمند یک افزایش پایدار و هماهنگ‌شده اقدام محلی صلیب سرخ و هلال احمر در کنار تلاش‌های جهانی در دست اقدام است.»

نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر از سه رکن کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ، فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر و 192 جمعیت ملی صلیب سرخ و هلال احمر تشکیل شده است.

رابرت ماردینی، مدیرکل کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ گفت: «این همه‌گیری نیازهایی در سطح یک بحران ایجاد کرده که برای مدت‌های طولانی در آینده ادامه خواهند داشت. این نیازهای ادامه‌دار در حیطه‌هایی چون حمایت از سلامت روان مردم، کمک‌های درمانی در مناطق مخاصمه و یا کمک‌رسانی به معیشت مردم خواهند بود. کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در فصل مشترک این همه‌گیری، مخاصمات مسلحانه و خشونت، دست در دست نهضت صلیب سرخ و هلال احمر همکاری می‌کند تا تضمین کند که نه تنها اکنون بلکه ورای آثار فوری این همه‌گیری در دراز مدت نیز ما به خانواده‌ها کمک‌رسانی خواهیم کرد.»

فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر برای حمایت از جمعیت‌های ملی صلیب سرخ و هلال احمر در ارائۀ مراقبت‌های بهداشتی، آب و بهداشت، و کنترل آثار اجتماعی-اقتصادی برای آسیب‌پذیرترین افراد درخواست 1.9 میلیارد فرانک سوئیس (1.95 میلیارد دلار آمریکا) را دارد. این اعتبارات ظرفیت‌های جمعیت‌های ملی را به عنوان کنشگران محلی اصلی برای ارسال این خدمات و برنامه‌های حیاتی تقویت خواهد کرد و تضمین خواهد نمود که داوطلبان/کارکنان آنان در جریان این بحران محافظت شده و مورد حمایت هستند. از 1.9 میلیارد دلار فرانک سوئیس، 450 میلیون فرانک سوئیس برای حمایت از جمعیت‌های ملی از طریق دبیرخانۀ فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر جمع‌آوری می‌شود.

کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ برای واکنش در مناطق مخاصمه و خشونت، برای حمایت از مراکز درمانی و اماکن بازداشت، مهار شیوع بیماری، تضمین دسترسی درمانی برای آوارگان و زندانیان و برای حمایت از جمعیت‌های ملی صلیب سرخ و هلال احمر درخواست 1.2 میلیارد فرانک سوئیس (1.24 میلیارد دلار آمریکا) را دارد. این مبلغ شامل 366 میلیون فرانک سوئیس برای حمایت از واکنش ضروری و فوری به کووید-19 و 828 میلیون فرانک سوئیس برای حمایت از فعالیت‌ها در رسیدگی به آثار گسترده‌تر این همه‌گیری است. کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در صدد است تا به وخیم‌ترین نیازها بپردازد؛ از آن جمله تضمین دسترسی به آب پاکیزه و شرایط بهداشتی زندگی، حمایت از مدیریت ایمن و کرامت‌آمیز بقایای انسانی و توانمندسازی جوامع در معرض خطر برای داشتن دسترسی به خدمات و اطلاعات نجاتبخش.

از آغاز همه‌گیری، نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر برای افزایش خدمات مراقبت بهداشتی، مشارکت اجتماعی و فعالیت‌های آمادگی در برابر همه‌گیری برای جمعیت‌های آسیب‌پذیر از جمعیت‌های ملی حمایت کرده است. جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر در سراسر جهان واکنش خود برای رسیدگی به نیازهای مختلف بهداشتی و اجتماعی-اقتصادی در کشورهایشان را بیشتر کرده‌اند. داوطلبان خط مقدم نیز برای جستجوی تماس‌ها، ایزوله و درمان کردن افراد مبتلا به کووید-19 کمک می‌کنند.

نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر بزرگترین شبکۀ بشردوستانه در جهان است. داوطلبان اجتماع‌محور و کارکنان آن به آسیب‌پذیرترین افراد، از جمله آنها که در کشورهایی با سیستم‌های ضعیف‌تر بهداشتی و رفاه اجتماعی زندگی می‌کنند، افرادی که از بلایای اخیر بهبود می‌یابند، مهاجران و آوارگان، آنها که در مناطق مخاصمه هستند و با خشونت‌های مداوم دست به گریبانند، زاغه‌نشینان شهرها، زندانیان و مردمی که از آثار اجتماعی-اقتصادی کووید-19 رنج می‌برند کمک می‌کنند.