در نتیجۀ جنگ ایران و عراق، ایران نیز مانند بسیاری کشورهای دیگر در دنیا از آثار آلودگی تسلیحاتی مانند مین و بقایای قابل انفجار جنگی در رنج است.

اصلی ترین مناطق آلوده در پنج استان غربی کشور، یعنی آذربایجان غربی، ایلام، کردستان، کرمانشاه و خوزستان واقع شده اند. سالهاست که عملیات پاکسازی توسط مقامات اجرا می شود که نتیجۀ آن کاهش حجم آلودگی بوده است. با این حال، مین و بقایای قابل انفجار جنگی کماکان تهدیدی جدی برای جمعیت غیرنظامی ساکن در این مناطق است.

آثار مین بر روی سلامت و وضعیت اقتصادی و اجتماعی غیرنظامیان ساکن در مناطق آلوده غیرقابل انکار است. بسیاری از غیرنظامیان باید برای دسترسی به آب و مزارع خود به منظور امرار معاش از زمینهای آلوده عبور کنند. این امر هر روزه زندگی آنان را در برابر خطری جدی قرار می دهد. عشایر و دامهای آنها نیز که از این مناطق عبور می کنند در معرض خطر جدی هستند.

علاوه بر این، همسایۀ شرقی ایران، افغانستان هم تحت تأثیر درگیری طولانی مدت بوده و مناطق زیادی از آن به مین و بقایای قابل انفجار جنگی آلوده هستند. این امر مهاجران افغان را که قصد دارند از مرز بین ایران و افغانستان گذر کنند در معرض خطر بالایی قرار می دهد.

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ از طریق برنامۀ آموزش خطرات مین و تأمین خدمات توانبخشی جسمی برای قربانیان به منظور تسکین آلام آنان و با هدف محدود کردن خطراتی که غیرنظامیان با آن مواجهند، در همکاری با شرکایی که در گذشته و حال داشته است، مانند جمعیت هلال احمر ایران، مرکز مین زدایی کشور، پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان، سازمان بهزیستی و مؤسسۀ ماف در صدد پاسخگویی به پیامدهای ناشی از آلودگی بالای مین و بقایای قابل انفجار جنگی بجا مانده از جنگ ایران و عراق بوده است.

در تلاش برای کاهش خطراتی که غیرنظامیان ایرانی ساکن در استانهای آلوده و مهاجران افغانی که به کشور خود بازمی گردند با آنها مواجهند، کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر ایران از سال 2004 در پروژۀ «آموزش خطرات مین» همکاری داشته اند.

هدف این پروژه ایجاد حساسیت و آموزش غیرنظامیان ساکن در مناطق آلوده به مین و بقایای قابل انفجار جنگی در رابطه با خطرات و طرز رفتار ایمن در زمان مواجهه با چنین خطراتی است. کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ از این پروژه که توسط داوطلبان و کارکنان شعب جمعیت هلال احمر در استانهای آلوده اجرا می شود حمایت فنی و مالی به عمل می آورد. در سال 2015 چیزی حدود 300هزار و در سال 2016 تعداد 220هزار غیرنظامی ایرانی و افغان در جلسات آموزشی با خطرات مین آشنا شدند. جلسات حضوری، بروشور، بیلبورد و مواد آموزشی دیداری و شنیداری در این پروژه به عنوان ابزارهای آموزشی و ترویجی به کار می روند.

علاوه بر این، کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ با مرکز مین زدایی کشور به عنوان نهاد هماهنگ کنندۀ عملیات مقابله با مشکل مین در کشور همکاری می نماید. به طور خلاصه، کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ از فعالیت های مرکز مین زدایی کشور برای کمک به قربانیان، آموزش خطرات مین و ارائه آموزش های فنی به فعالان عرصۀ مین حمایت می کند. تا بحال کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ دسترسی مرکز مین زدایی کشور را به کیتهای درمانی و تجهیزات حفاظت فردی تسهیل نموده است تا استمرار عملیات مین زدایی بشردوستانه تضمین شود.

همچنین کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ در رویدادهای سالانه ای که توسط مرکز مین زدایی به مناسبت «روز جهانی آگاهی از خطرات مین و کمک رسانی در روند مقابله با مشکل مین» برگزار می شود شرکت می کند تا بر اهمیت این مسئله تاکید کرده و صحه گذارد.

با در نظر گرفتن اهمیت تبادل دانش و تقویت استانداردهای بین المللی، کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ با کمکهای فنی و نیز تسهیل جریان اطلاعات، تخصص و دانش از طریق تبادل نظر متخصصان مرکز مین زدایی با همتایان خود در دیگر مراکز مین زدایی در خارج از کشور، از این مرکز حمایت می کند.

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ و مرکز مین زدایی کشور فیلمهای کوتاه پویانمایی مخصوص مخاطبان مختلف در استانهای آلوده به مین را برای اهداف آموزشی تهیه کرده اند تا پیام های رفتار ایمن ترویج شوند. از این فیلمهای پویانمایی توسط مؤسسات فعال در حوزه آموزش خطرات مین استفاده گسترده ای می شود.