คลังข้อมูล 

ไอซีอาร์ซีจับมือสภากาชาดไทยเผยแพร่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศให้กับวิทยากรยุวกาชาด

ไอซีอาร์ซีจับมือสภากาชาดไทยเผยแพร่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศให้กับวิทยากรยุวกาชาด

, กลุ่มองค์กรกาชาด / บทความ / บล็อค

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ไอซีอาร์ซี ร่วมกับ สำ…
ประธานไอซีอาร์ซีเรียกร้องให้อียูยกระดับการดำเนินงานด้านมนุษยธรรมต่อวิกฤตต่างๆในโลกที่มีความต้องการเร่งด่วน

ประธานไอซีอาร์ซีเรียกร้องให้อียูยกระดับการดำเนินงานด้านมนุษยธรรมต่อวิกฤตต่างๆในโลกที่มีความต้องการเร่งด่วน

, บทความ / บล็อค

กรุงบรัสเซลส์ – นายปีเตอร์ เมาเรอร์ ประธานคณะกรรมการกาช…
การประชุมกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยวงวงเดือนแดงว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานเรียกร้องให้หยุดตีตราผู้ย้ายถิ่นว่า “ผิดกฎหมาย”

การประชุมกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยวงวงเดือนแดงว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานเรียกร้องให้หยุดตีตราผู้ย้ายถิ่นว่า “ผิดกฎหมาย”

, บทความ / บล็อค

กลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงของกลุ่มประเทศเมดิเต…