การแข่งขันว่าความศาลจำลองในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศครั้งที่ 1 (รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศ) ประเทศไทย

บทความ

การแข่งขันว่าความศาลจำลองในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศครั้งที่ 1 (รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศ) ประเทศไทย

นักศึกษาจากทีมฝ่ายโจทก์ขึ้นให้การต่อศาลในรอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันว่าความศาลจำลองในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศครั้งที่ 1(รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศ) เป็นการแข่งขันเพื่อค้นหาตัวแทนระดับประเทศเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันว่าความศาลจำลองในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงในปี 2559 โดยการแข่งขันรายการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชากฎหมายได้มีโอกาสสวมบทบาทเป็นฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลย เพื่อว่าความในคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ โดยที่ประเทศไทยมีการแข่งขันกันเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และมีนักศึกษาวิชากฎหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันหลายทีม ซึ่งในปีนี้นักศึกษาที่ได้รับชัยชนะได้แก่ คุณกัญจน์ จิระวุฒิพงศ์ คุณกานต์สินี เจริญดิษยารัตน์ คุณนันธพงษ์ ศรแก้ว จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นักศึกษากำลังเตรียมตัวในห้องรับรองก่อนเข้าร่วมการแข่งขันศาลจำลองรอบคัดเลือกตัวแทนประเทศที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นักศึกษากำลังเตรียมตัวในห้องรับรองก่อนเข้าร่วมการแข่งขันศาลจำลองรอบคัดเลือกตัวแทนประเทศที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเตรียมตัวก่อนการแข่งขัน

นักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเตรียมตัวก่อนการแข่งขัน

นักศึกษากำลังเตรียมตัวในห้องรับรองก่อนเข้าร่วมการแข่งขันศาลจำลองรอบคัดเลือกตัวแทนประเทศที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นักศึกษากำลังเตรียมตัวในห้องรับรองก่อนเข้าร่วมการแข่งขันศาลจำลองรอบคัดเลือกตัวแทนประเทศที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณกราเซียล่า พิคโคลี รองผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาค กรุงเทพฯ ของไอซีอาร์ซีกล่าวเปิดการแข่งขันศาลจำลอง
นักศึกษาทั้งหมดที่เข้าร่วมการแข่งขันรวมตัวกันภายในห้องศาลจำลองก่อนเริ่มการแข่งขัน

นักศึกษาทั้งหมดที่เข้าร่วมการแข่งขันรวมตัวกันภายในห้องศาลจำลองก่อนเริ่มการแข่งขัน

นักศึกษาทั้งหมดที่เข้าร่วมการแข่งขันลุกขึ้นยืนโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงความเคารพต่อศาล

นักศึกษาทั้งหมดที่เข้าร่วมการแข่งขันลุกขึ้นยืนโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงความเคารพต่อศาล

นักศึกษาจากทีมฝ่ายโจทก์คนแรกขึ้นให้การต่อศาล

นักศึกษาจากทีมฝ่ายโจทก์คนแรกขึ้นให้การต่อศาล

นักศึกษาจากทีมฝ่ายจำเลยขึ้นให้การต่อศาล

นักศึกษาจากทีมฝ่ายจำเลยขึ้นให้การต่อศาล

นักศึกษาจากทีมฝ่ายโจทก์ขึ้นให้การต่อศาล

นักศึกษาจากทีมฝ่ายโจทก์ขึ้นให้การต่อศาล

นักศึกษาจากทีมฝ่ายโจทก์ตั้งใจฟังการขึ้นให้การของฝ่ายจำเลย

นักศึกษาจากทีมฝ่ายโจทก์ตั้งใจฟังการขึ้นให้การของฝ่ายจำเลย

นักศึกษาจากทีมฝ่ายจำเลยขึ้นให้การต่อศาล

นักศึกษาจากทีมฝ่ายจำเลยขึ้นให้การต่อศาล

คุณฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากฎหมายญี่ปุ่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศชื่อทีมเข้ารอบชิง

คุณฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากฎหมายญี่ปุ่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศชื่อทีมเข้ารอบชิง

นักศึกษาจากทีมฝ่ายโจทก์ขึ้นให้การต่อศาลในรอบชิงชนะเลิศ

นักศึกษาจากทีมฝ่ายโจทก์ขึ้นให้การต่อศาลในรอบชิงชนะเลิศ

นักศึกษาจากทีมฝ่ายโจทก์คนแรกขึ้นให้การต่อศาล

นักศึกษาจากทีมฝ่ายโจทก์คนแรกขึ้นให้การต่อศาล

นักศึกษาจากทีมฝ่ายโจทก์คนแรกขึ้นให้การต่อศาล

นักศึกษาจากทีมฝ่ายโจทก์คนแรกขึ้นให้การต่อศาล

นักศึกษาจากทีมฝ่ายโจทก์คนที่สองขึ้นให้การต่อศาล

นักศึกษาจากทีมฝ่ายโจทก์คนที่สองขึ้นให้การต่อศาล

ทีมฝ่ายโจทก์กำลังเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับการขึ้นให้การต่อศาล

ทีมฝ่ายโจทก์กำลังเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับการขึ้นให้การต่อศาล

คุณกราเซียล่า พิโคลี่ รองผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

คุณกราเซียล่า พิโคลี่ รองผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

รองศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบประกาศนียบัตรให้กับสมาชิกทีมชนะการแข่งขัน

รองศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบประกาศนียบัตรให้กับสมาชิกทีมชนะการแข่งขัน

นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันศาลจำลองในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศถ่ายรูปร่วมกัน

นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันศาลจำลองในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศถ่ายรูปร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบประกาศนียบัตรให้กับทีมที่ชนะการแข่งขัน

รองศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบประกาศนียบัตรให้กับทีมที่ชนะการแข่งขัน

รองศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

รองศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

คุณกราเซียล่า พิคโคลี่ รองผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ ไอซีอาร์ซี กล่าวปิดงานการแข่งขันศาลจำลอง
ผู้เข้าร่วมงานการแข่งขันศาลจำลองในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

ผู้เข้าร่วมงานการแข่งขันศาลจำลองในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

คุณกัญจน์ จิระวุฒิพงศ์ คุณกานต์สินี เจริญดิษยารัตน์ และ คุณนันธพงษ์ ศรแก้ว ทีมชนะการแข่งขันศาลจำลองของไทย

คุณกัญจน์ จิระวุฒิพงศ์ คุณกานต์สินี เจริญดิษยารัตน์ และ คุณนันธพงษ์ ศรแก้ว ทีมชนะการแข่งขันศาลจำลองของไทย

 

แบ่งปันบทความนี้