คุณวิชา ลิ่วชิรากรณ์ เจ้าหน้าที่แผนกฝึกอบรมของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ไอซีอาร์ซี มีโอกาสเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในประเทศอิรักเป็นเวลานานถึง 3 เดือน คุณวิชาได้ทำงานอยู่ในเมืองต่างๆของอิรักถึง 6 เมือง ได้แก่ กรุงแบกแดด เมืองเออร์บิ้ล เมืองโดฮุก เมืองซูเลมาเนีย เมืองเคอร์คุก และ เมืองนาจาฟ ทำให้เขาได้สัมผัสประสบการณ์ที่ยากจะหาได้และยังเป็นการช่วยเปิดโลกทัศน์สำหรับการทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ

คุณวิชาเล่าว่า เขาได้เข้าร่วมกับโครงการต่างๆของไอซีอาร์ซีที่ดำเนินงานอยู่ในอิรัก เช่น โครงการ Cash Transfer Programme (CTP) ที่ตำบลคานเค เมืองโดฮุก โครงการเพาะปลูกของชุมชน ที่เมืองโดฮุก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Livelihood Support Projects (LSP) ที่ ICRC ให้ความช่วยเหลือในการเช่าที่ดินและค่าแรงงาน เพื่อสร้างงานให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง

นอกจากนี้ไอซีอาร์ซียังมีโครงการติดตามสืบหาญาติ (RFL) ที่เมืองโดฮุก โดยในครั้งนั้นเจ้าหน้าที่จากทีม RFL ได้เข้าไปพูดคุยกับผู้พลัดถิ่นที่อาศัยอยู่ในแค้มป์ชามิสกู ที่ต้องการตามหาครอบครัวที่พลัดพรากหรือถูกจับตัวไป

คุณวิชาเล่าต่อว่า เขาได้มีโอกาสเข้าร่วมกับทีม EcoSec ที่เมืองเคอร์คุก เพื่อแจกอาหารและเครื่องใช้จำเป็นให้กับผู้พลัดถิ่นภายในประเทศอิรักซึ่งช่วยให้เขาได้รู้จักกับผู้คนที่หลากหลายขึ้น คุณวิชาบอกว่าในเมืองที่เขาไปทำงานอยู่นั้นโดยทั่วไปแล้วบรรยากาศสบายๆยังคงมีให้เห็นทั่วไป ต่างจากภาพของประเทศอิรักที่เห็นในภาพข่าว

คุณวิชาย้ำว่าประสบการณ์จากการเดินทางไปทำงานที่ประเทศอิรักในครั้งนี้แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็ได้ช่วยเปลี่ยนมุมมองของเขาที่มีต่อประเทศอิรักและผู้คนที่นั่นไปอย่างสิ้นเชิง

Red Flight ของ ICRC ใช้บินในประเทศสำหรับเจ้าหน้าที่ ICRC และองค์กรกาชาดอื่นๆ

Red Flight ของ ICRC ใช้บินในประเทศสำหรับเจ้าหน้าที่ ICRC และองค์กรกาชาดอื่นๆ

คุณวิชาร่วมกับทีม EcoSec ที่เมืองเคอร์คุกเพื่อแจกอาหารและเครื่องใช้จำเป็นกับผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ

คุณวิชาร่วมกับทีม EcoSec ที่เมืองเคอร์คุกเพื่อแจกอาหารและเครื่องใช้จำเป็นกับผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ

ทีม EcoSec ของไอซีอาร์ซีที่เมืองเคอคุกแจกอาหารและเครื่องใช้จำเป็นให้กับผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ

ทีม EcoSec ของไอซีอาร์ซีที่เมืองเคอคุกแจกอาหารและเครื่องใช้จำเป็นให้กับผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ

โครงการ Cash Transfer Programme (CTP) ณ ตำบลคานเค เมืองโดฮุก

โครงการ Cash Transfer Programme (CTP) ณ ตำบลคานเค เมืองโดฮุก

ในกระบวนการของโครงการ CTP ตัวแทนครอบครัวต้องแสดงหลักฐานเพื่อรับบัตรนัดในการรับเงินช่วยเหลือครั้งต่อไป

ในกระบวนการของโครงการ CTP ตัวแทนครอบครัวต้องแสดงหลักฐานเพื่อรับบัตรนัดในการรับเงินช่วยเหลือครั้งต่อไป

ในกระบวนการของโครงการ CTP ตัวแทนครอบครัวต้องแสดงหลักฐานเพื่อรับบัตรนัดในการรับเงินช่วยเหลือครั้งต่อไป

ในกระบวนการของโครงการ CTP ตัวแทนครอบครัวต้องแสดงหลักฐานเพื่อรับบัตรนัดในการรับเงินช่วยเหลือครั้งต่อไป

คุณวิชาเข้าร่วมโครงการ Cash Transfer Programme (CTP) ณ ตำบลคานเค เมืองโดฮุก

คุณวิชาเข้าร่วมโครงการ Cash Transfer Programme (CTP) ณ ตำบลคานเค เมืองโดฮุก

ทีมสืบหาญาติจากสำนักงานโดฮุกพูดคุยกับผู้พลัดถิ่นในแค้มป์ซามิสกูที่ต้องการตามหาญาติที่พลัดพรากหรือถูกจับตัวไป

ทีมสืบหาญาติจากสำนักงานโดฮุกพูดคุยกับผู้พลัดถิ่นในแค้มป์ซามิสกูที่ต้องการตามหาญาติที่พลัดพรากหรือถูกจับตัวไป

พูดคุยกับเด็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ในแค้มป์ชามิสกู (Chamisku Camp) ในเมืองโดฮุก (Dohuk)

พูดคุยกับเด็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ในแค้มป์ชามิสกู (Chamisku Camp) ในเมืองโดฮุก (Dohuk)

โครงการเพาะปลูกของชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Livelihood Support Projects ที่ ICRCให้ความช่วยเหลือในการเช่าที่ดินและค่าแรงงาน

โครงการเพาะปลูกของชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Livelihood Support Projects ที่ ICRCให้ความช่วยเหลือในการเช่าที่ดินและค่าแรงงาน

ร้านอาหารที่เมืองโดฮุกในเขตปกครองเคอดิสถานตอนเหนือของอิรักเงียบสงบและทันสมัยแตกต่างจากที่เห็นในข่าวทั่วไป

ร้านอาหารที่เมืองโดฮุกในเขตปกครองเคอดิสถานตอนเหนือของอิรักเงียบสงบและทันสมัยแตกต่างจากที่เห็นในข่าวทั่วไป