ประธานไอซีอาร์ซี กล่าว ณ การประชุมว่าด้วยสถานการณ์ในฉนวนกาซา “พลเรือนต้องได้รับการคุ้มครอง ตัวประกันต้องได้รับการปล่อยตัวโดยปราศจากอันตราย”

ประธานไอซีอาร์ซี กล่าว ณ การประชุมว่าด้วยสถานการณ์ในฉนวนกาซา “พลเรือนต้องได้รับการคุ้มครอง ตัวประกันต้องได้รับการปล่อยตัวโดยปราศจากอันตราย”

, News / ไทย

นาง มีรยานา สปอลจาริก เอกเกอร์ ประธานไอซีอาร์ซี กล่าวใน…
พุทธศาสนาในยามสงคราม: หนังสือใหม่ที่พาเราไปรู้จักความเกี่ยวข้องกันระหว่างพุทธศาสนากับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

พุทธศาสนาในยามสงคราม: หนังสือใหม่ที่พาเราไปรู้จักความเกี่ยวข้องกันระหว่างพุทธศาสนากับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

, News / ไทย

นครเจนีวา/กรุงเทพฯ (ไอซีอาร์ซี) – คณะกรรมการกาชาดระหว่า…