ชื่อ (จำเป็น)

อีเมล์ (จำเป็น)

ข้อความ

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ
ที่อยู่: 191/6-8 ซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

หมายเลขโทรศัพท์: +66 (0)2 262 1680
หมายเลขโทรสาร: +66 (0)2 262 1685