ชื่อ (จำเป็น)

  อีเมล์ (จำเป็น)

  ข้อความ

  คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ
  ที่อยู่: 191/6-8 ซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

  หมายเลขโทรศัพท์: +66 (0)2 262 1680
  หมายเลขโทรสาร: +66 (0)2 262 1685