คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ
ที่อยู่: 191/6-8 ซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: +66 (0)2 262 1680
โทรสาร: +66 (0)2 262 1685

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย 

ICRC Thailand