คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือไอซีอาร์ซี และ องค์การกาแดงในระดับอำเภอ จังหวัดสะหวันนะเขต ร่วมเป็นเจ้าภาพเปิดการฝึกอบรมการติดตามสืบหาญาติ หรือ RFL ที่จังหวัดสะหวันนะเขต สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2558 ทั้งนี้นายโรแบร์โต้ ซาโน่ หัวหน้าสำนักงานไอซีอาร์ซีประจำนครหลวงเวียงจันทน์ และ นายลำพอน สุลิเดด หัวหน้าองค์การกาแดงประจำจังหวัดสะหวันนะเขต ได้เป็นประธานร่วมกล่าวเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว

การฝึกอบรมในครั้งนี้มีวิทยากรจากไอซีอาร์ซี ได้แก่ คุณเบญจมาส จันทิวาสน์ และ วิทยากรจากองค์การกาแดงลาว ได้แก่ คุณคำหล้า พรหมภักดี มาให้การฝึกอบรมแก่ผู้เข้าร่วมพร้อมกับทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การส่งจดหมายในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการหารือถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

คุณโรแบร์โต้ ซาโน่ หัวหน้าสำนักงานไอซีอาร์ซีประจำนครหลวงเวียงจันทน์ กล่าวเปิดการฝึกอบรมการติดตามสืบหาญาติ

คุณโรแบร์โต้ ซาโน่ หัวหน้าสำนักงานไอซีอาร์ซีประจำนครหลวงเวียงจันทน์ กล่าวเปิดการฝึกอบรมการติดตามสืบหาญาติ

คุณลำพอน สุลิเดด หัวหน้าองค์การกาแดง ประจำจังหวัดสะหวันนะเขต สปป ลาว กล่าวเปิดการฝึกอบรมการติดตามสืบหาญาติ

คุณลำพอน สุลิเดด หัวหน้าองค์การกาแดง ประจำจังหวัดสะหวันนะเขต สปป ลาว กล่าวเปิดการฝึกอบรมการติดตามสืบหาญาติ

ผู้เข้าร่วมอบรมการติดตามสืบหาญาติ ซึ่งจัดขึ้นโดยไอซีอาร์ซีและองค์การกาแดงลาว จังหวัดสะหวันนะเขตถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

ผู้เข้าร่วมอบรมการติดตามสืบหาญาติ ซึ่งจัดขึ้นโดยไอซีอาร์ซีและองค์การกาแดงลาว จังหวัดสะหวันนะเขตถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

คุณเบญจมาส จันทิวาสน์ วิทยากรจากไอซีอาร์ซี อธิบายถึงวิธีต่างๆในการติดต่อญาติ

คุณเบญจมาส จันทิวาสน์ วิทยากรจากไอซีอาร์ซี อธิบายถึงวิธีต่างๆในการติดต่อญาติ

คุณคำหล้า พรหมภักดี นำผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทำกิจกรรมทบทวนบทเรียนในภาคบ่าย

คุณคำหล้า พรหมภักดี นำผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทำกิจกรรมทบทวนบทเรียนในภาคบ่าย

ผู้เข้ารับการอบรมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน

ผู้เข้ารับการอบรมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน

ผู้เข้ารับการอบรมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน

ผู้เข้ารับการอบรมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน

วิทยากรจากไอซีอาร์ซีและผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหารือกันระหว่างการทำกิจกรรมแสดงบทบาทเกี่ยวกับการส่งจดหมายกาชาด

วิทยากรจากไอซีอาร์ซีและผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหารือกันระหว่างการทำกิจกรรมแสดงบทบาทเกี่ยวกับการส่งจดหมายกาชาด

นายคำหล้า พรหมภักดีอธิบายวิธีการส่งจดหมายกาชาดให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

นายคำหล้า พรหมภักดีอธิบายวิธีการส่งจดหมายกาชาดให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทำกิจกรรมแสดงบทบาทในการส่งจดหมายกาชาดในสถานการณ์ต่างๆ

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทำกิจกรรมแสดงบทบาทในการส่งจดหมายกาชาดในสถานการณ์ต่างๆ

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทำกิจกรรมแสดงบทบาทในการส่งจดหมายกาชาดในสถานการณ์ต่างๆ

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทำกิจกรรมแสดงบทบาทในการส่งจดหมายกาชาดในสถานการณ์ต่างๆ