กองทัพเรือไทยและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการทำสงครามทางทะเล ระหว่างวันที่ 27 ถึง 30 เมษายน ที่โรงแรมสวิสโซเทล ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ การประชุมครั้งนี้ประกอบไปด้วยนายทหารระดับอาวุโสจากกองทัพเรือ 14 ประเทศในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกเข้าร่วมสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายการทำสงครามทางทะเล 

การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 4 วัน โดยมีนายทหารระดับอาวุโสจากกองทัพเรือ 35 นายเข้าร่วมประชุมจากประเทศกัมพูชา จีน ญี่ปุ่น ไทย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เมียนมาร์ เวียดนาม สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี สิงคโปร์ ออสเตรเลียและ อินโดนีเซีย

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายมนุษยธรรมกับการทำสงครามทางทะเล รวมทั้งประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยตรง เช่น การปราบปรามโจรสลัด การคุ้มครองทรัพยากร การคุ้มครองพรมแดน และการสกัดกั้นเรือที่นำคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย

ผู้เข้าร่วมการประชุมจาก 14 ประเทศเข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกับการทำสงครามทางทะเล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2558

ผู้เข้าร่วมการประชุมจาก 14 ประเทศเข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกับการทำสงครามทางทะเล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2558

นายเบอ๊าท ชไวเซอร์ ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศในกรุงเทพฯ กล่าวว่า “การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้มีการหารือกันระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเลและการปฏิบัติการทางทะเล รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายสงครามทางทะเลให้กับนายทหารจากกองทัพเรือ และเป็นโอกาสดีที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้สนทนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับพัฒนาการในปัจจุบันและปัญหาท้าทายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสงครามทางทะเลด้วย”

ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพื่อหารือเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรรมระหว่างประเทศกับการทำสงครามทางทะเล

ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพื่อหารือเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรรมระหว่างประเทศกับการทำสงครามทางทะเล

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก น.ท. ปิยะนันท์ แก้วมณี และ น.ท. ยุทธนาวี มุ่งธัญญา ผู้เชี่ยวชาญจากกองทัพเรือไทย และนายปีเตอร์ จอห์น อีแวนส์ นายโดนัล เคอร์บี แอ๊บบอท และนายโอลีวีเอ เชอลารู เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารประจำคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทะเลนายเดวิด เล็ทส์ จากออสเตรเลีย และนายวูฟ ไฮเชล ฟอน ไฮเน็ค จากเยอรมนี