คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) และ กรมราชทัณฑ์กัมพูชาเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการสัมมนาในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการน้ำและที่อยู่อาศัยในเรือนจำระหว่างวันที่ 9-10 กรกฏาคม 2558 ที่จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา โดยวัตถุประสงค์หลักของการสัมมนาในครั้งนี้ก็เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บัญชาการเรือนจำและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสหารือกันถึงการจัดการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานเช่น น้ำ และ สภาพความเป็นอยู่ในเรือนจำ

การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากฯพณฯ นุธ ซา อัน ปลัดกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชามาเป็นประธานร่วมและมีผู้บัญชาการเรือนจำจากทั่วประเทศกัมพูชาจำนวน 27 คนเข้าร่วม นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทั้งหมดยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมเรือนจำพระตะบอง ซึ่งเป็นเรือนจำที่ได้ชื่อว่ามีระบบการจัดการที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของกัมพูชา

ภาพถ่ายโดย/คุณแซม สไปเซอร์

ฯพณฯนุธ ซา อันปลัดกระทรวงมหาดไทยและคุณบาธ เวอร์ไมเรน ผู้อำนวยการไอซีอาร์ซีกัมพูชาเป็นประธานร่วมในงานสัมมนา

ฯพณฯนุธ ซา อันปลัดกระทรวงมหาดไทยและคุณบาธ เวอร์ไมเรน ผู้อำนวยการไอซีอาร์ซีกัมพูชาเป็นประธานร่วมในงานสัมมนา

วิศวกรน้ำและที่อยู่อาศัยของไอซีอาร์ซีเข้าร่วมการสัมมนาซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดพระตะบอง กัมพูชาระหว่างวันที่ 9-10 กรกฏาคม 2558

วิศวกรน้ำและที่อยู่อาศัยของไอซีอาร์ซีเข้าร่วมการสัมมนาซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดพระตะบอง กัมพูชาระหว่างวันที่ 9-10 กรกฏาคม 2558

เจ้าหน้าที่ไอซีอาร์ซีขณะเข้าร่วมดูงานภายในเรือนจำพระตะบอง กัมพูชา

เจ้าหน้าที่ไอซีอาร์ซีขณะเข้าร่วมดูงานภายในเรือนจำพระตะบอง กัมพูชา

ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเข้าเยี่ยมเรือนจำพระตะบองซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเรือนจำที่มีการจัดการดีที่สุดแห่งหนึ่งของกัมพูชา

ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเข้าเยี่ยมเรือนจำพระตะบองซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเรือนจำที่มีการจัดการดีที่สุดแห่งหนึ่งของกัมพูชา

แกลบถูกนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มอาหารภายในเรือนจำพระตะบอง กัมพูชา

แกลบถูกนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มอาหารภายในเรือนจำพระตะบอง กัมพูชา

เจ้าหน้าที่เรือนจำนำคณะผู้เข้าร่วมงานสัมมนาดูงานตามจุดต่างๆทั่วเรือนจำ

เจ้าหน้าที่เรือนจำนำคณะผู้เข้าร่วมงานสัมมนาดูงานตามจุดต่างๆทั่วเรือนจำ

ผู้เข้าร่วมสัมมนาดูงานโครงการปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานในเรือนจำพระตะบอง กัมพูชา

ผู้เข้าร่วมสัมมนาดูงานโครงการปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานในเรือนจำพระตะบอง กัมพูชา

คุณบาธ เวอร์ไมเรน ผู้อำนวยการไอซีอาร์ซีประจำกัมพูชามอบของที่ระลึกให้กับฯพณฯนุธ ซา อัน หลังเสร็จสิ้นการสัมมนา

คุณบาธ เวอร์ไมเรน ผู้อำนวยการไอซีอาร์ซีประจำกัมพูชามอบของที่ระลึกให้กับฯพณฯนุธ ซา อัน หลังเสร็จสิ้นการสัมมนา