ไทย

“Broken Cities” สำรวจผลกระทบอันซ่อนเร้นของสงครามในเมือง ครั้งแรกในรูปแบบโปรแกรม 3 มิติ ผ่านภาพถ่ายอาคารที่พังทลายกว่า 35,000 ภาพ

“Broken Cities” สำรวจผลกระทบอันซ่อนเร้นของสงครามในเมือง ครั้งแรกในรูปแบบโปรแกรม 3 มิติ ผ่านภาพถ่ายอาคารที่พังทลายกว่า 35,000 ภาพ

, News / ไทย

นครเจนีวา (ไอซีอาร์ซี) – ร่วมสำรวจผลพวงอันโหดร้าย…
ประธานไอซีอาร์ซี กล่าว ณ การประชุมว่าด้วยสถานการณ์ในฉนวนกาซา “พลเรือนต้องได้รับการคุ้มครอง ตัวประกันต้องได้รับการปล่อยตัวโดยปราศจากอันตราย”

ประธานไอซีอาร์ซี กล่าว ณ การประชุมว่าด้วยสถานการณ์ในฉนวนกาซา “พลเรือนต้องได้รับการคุ้มครอง ตัวประกันต้องได้รับการปล่อยตัวโดยปราศจากอันตราย”

, News / ไทย

นาง มีรยานา สปอลจาริก เอกเกอร์ ประธานไอซีอาร์ซี กล่าวใน…
พุทธศาสนาในยามสงคราม: หนังสือใหม่ที่พาเราไปรู้จักความเกี่ยวข้องกันระหว่างพุทธศาสนากับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

พุทธศาสนาในยามสงคราม: หนังสือใหม่ที่พาเราไปรู้จักความเกี่ยวข้องกันระหว่างพุทธศาสนากับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

, News / ไทย

นครเจนีวา/กรุงเทพฯ (ไอซีอาร์ซี) – คณะกรรมการกาชาดระหว่า…