ทุกปีศูนย์ฟื้นฟูทางกายภาพที่จังหวัดพระตะบองจะให้บริการด้านออร์โธพีดิกกับประชาชนหลายพันคนในกัมพูชา รวมทั้งการสนับสนุนด้านอวัยวะเทียมเช่น แขน หรือ ขา ให้กับผู้พิการ นอกจากนี้ก็ยังจัดหารถเข็นสำหรับผู้พิการและให้บริการด้านกายภาพบำบัดอีกด้วย

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ไอซีอาร์ซี ได้ให้การสนับสนุนงานของศูนย์แห่งนี้อย่างรอบด้านโดยเน้นไปที่โครงการส่งผู้พิการกลับคืนสู่สังคม เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่ในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ

ภาพถ่ายโดย/คุณแซม สไปเซอร์

ผู้ป่วยเด็กที่มาเข้ารับการรักษาที่ศูนย์ฟื้นฟูทางกายภาพกำลังมุ่งมั่นก้าวเดินไปข้างหน้า

ผู้ป่วยเด็กที่มาเข้ารับการรักษาที่ศูนย์ฟื้นฟูทางกายภาพกำลังมุ่งมั่นก้าวเดินไปข้างหน้า

ผู้ป่วยเด็กกำลังรอรับบริการที่ศูนย์ฟื้นฟูทางกายภาพของจังหวัดพระตะบอง

ผู้ป่วยเด็กกำลังรอรับบริการที่ศูนย์ฟื้นฟูทางกายภาพของจังหวัดพระตะบอง

ผู้ป่วยเด็กรายนี้เดินทางมายังศูนย์ฟื้นฟูทางกายภาพพร้อมมารดาเพื่อเข้ารับการรักษาโรคโปลิโอ

ผู้ป่วยเด็กรายนี้เดินทางมายังศูนย์ฟื้นฟูทางกายภาพพร้อมมารดาเพื่อเข้ารับการรักษาโรคโปลิโอ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฟื้นฟูทางกายภาพกำลังตบแต่งมือเทียมในขั้นตอนสุดท้าย

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฟื้นฟูทางกายภาพกำลังตบแต่งมือเทียมในขั้นตอนสุดท้าย

เจ้าหน้าที่กำลังขึ้นหุ่นเพื่อผลิตขาเทียม

เจ้าหน้าที่กำลังขึ้นหุ่นเพื่อผลิตขาเทียม

อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับผลิตแขนและขาเทียม

อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับผลิตแขนและขาเทียม

บางครั้งครอบครัวก็จะเดินทางมาพร้อมกับผู้ป่วยเพื่อคอยดูแลและให้กำลังใจที่ศูนย์ฟื้นฟูทางกายภาพ

บางครั้งครอบครัวก็จะเดินทางมาพร้อมกับผู้ป่วยเพื่อคอยดูแลและให้กำลังใจที่ศูนย์ฟื้นฟูทางกายภาพ

ผู้ป่วยทุกคนจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อใช้อุปกรณ์แขนและขาเทียมจากเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางกลับบ้าน

ผู้ป่วยทุกคนจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อใช้อุปกรณ์แขนและขาเทียมจากเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางกลับบ้าน

ทีมบาสเก็ตบอลคนพิการหญิงของกัมพูชาฝึกฝนอย่างหนักเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ

ทีมบาสเก็ตบอลคนพิการหญิงของกัมพูชาฝึกฝนอย่างหนักเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ

สมาชิกทีมบาสเก็ตบอลคนพิการหญิงของกัมพูชากำลังฝึกซ้อมอยู่ที่สนามภายในศูนย์ฟื้นฟูทางกายภาพจังหวัดพระตะบอง

สมาชิกทีมบาสเก็ตบอลคนพิการหญิงของกัมพูชากำลังฝึกซ้อมอยู่ที่สนามภายในศูนย์ฟื้นฟูทางกายภาพจังหวัดพระตะบอง