เด็กๆท่ามกลางภาวะสงคราม

บทความ / บล็อค

เด็กๆท่ามกลางภาวะสงคราม

สงครามโลกครั้งที่ 1 เด็กๆชาวโปแลนด์ ในระหว่างถูกคุมตัวในค่ายโฮลซมินเดน ประเทศเยอรมนี ในระหว่างสงคราม มีพลเรือนมากมาย รวมถึงเด็กๆที่ถูกคุมตัวในค่ายลักษณะนี้ 

แม้ว่าโดยธรรมชาติแล้วบรรดาเด็ก ๆ จะมีความเข้มแข็งและความสามารถในการปรับตัวเพียงใดก็ตาม ในภาวะแห่งสงคราม เด็ก ๆ นั้นมักจะตกเป็นเหยื่อ และเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อภัยหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การได้รับบาดเจ็บ การถูกทารุณกรรม การถูกลักพาตัว ถูกบังคับให้เป็นทหาร หรือแม้กระทั่งถูกข่มขืนหรือถูกสังหาร  นอกจากนี้ เด็ก ๆ ในภาวะสงครามยังต้องตกอยู่ในภาวะขาดอาหาร น้ำ และที่พักอาศัย รวมทั้งต้องพลัดพรากจากครอบครัว และกลายเป็นเด็กกำพร้า

 

การช่วยเหลือเด็กๆที่ถูกทิ้งและบรรดาเด็กกำพร้า ที่ยูโกสลาเวีย ปี 1942 

การช่วยเหลือเด็กๆที่ถูกทิ้งและบรรดาเด็กกำพร้า ที่ยูโกสลาเวีย ปี 1942

องค์กรกาชาดฯท้องถิ่นจัดการเรียนการสอนให้เด็กในค่ายผู้อพยพ แคว้นจัมมูแคชเมียร์ ประเทศอินเดีย  ปี 1948-1950 

องค์กรกาชาดฯท้องถิ่นจัดการเรียนการสอนให้เด็กในค่ายผู้อพยพ แคว้นจัมมูแคชเมียร์ ประเทศอินเดีย 
ปี 1948-1950

 

 

 

ประเทศไทย ปี 1983 เด็กๆเล่นกันท่ามกลางสายฝนที่ค่ายผู้อพยพเขาอีด่าง

ประเทศไทย ปี 1983 เด็กๆเล่นกันท่ามกลางสายฝนที่ค่ายผู้อพยพเขาอีด่าง

 

กลุ่มทหารเด็กที่เทือกเขาอันดารับ อัฟกานิสถาน ปี 1990 

กลุ่มทหารเด็กที่เทือกเขาอันดารับ อัฟกานิสถาน ปี 1990

 

เด็กชายถือปลอกกระสุนปืนที่เก็บได้ อเลปโป ซีเรีย ปี 2013 

เด็กชายถือปลอกกระสุนปืนที่เก็บได้ อเลปโป ซีเรีย ปี 2013

แบ่งปันบทความนี้