ความขัดแย้ง

ไอซีอาร์ซีจับมือสภากาชาดไทยเผยแพร่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศให้กับวิทยากรยุวกาชาด

ไอซีอาร์ซีจับมือสภากาชาดไทยเผยแพร่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศให้กับวิทยากรยุวกาชาด

, กลุ่มองค์กรกาชาด / บทความ / บล็อค

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ไอซีอาร์ซี ร่วมกับ สำ…