เด็กๆท่ามกลางภาวะสงคราม

, บทความ / บล็อค

แม้ว่าโดยธรรมชาติแล้วบรรดาเด็ก ๆ จะมีความเข้มแข็งและควา…