สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมของไทยเป็นเจ้าภาพโครงการประชุมประจำปีเครือข่ายองค์การรัฐที่ให้บริการด้านนิติเวชศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Medico-Legal Agencies  Network : APMLA General Meeting) ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2560 ที่โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและการแบ่งปันข้อมูลของผู้ให้บริการในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค รวมถึงยกระดับการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัยทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ซึ่งในโอกาสนี้คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือ the International Committee of the Red Cross (ICRC) ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมจัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ “ICRC Workshop on the Management and Identification Decedent Migrants” ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2560

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้  ICRC  ในฐานะองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและมีประสบการณ์ทำงานในด้านนิติวิทยาศาสตร์ในหลายภูมิภาคทั่วโลก เช่น ทวีปอเมริกา ยุโรป แอฟริกา เอเชียและตะวันออกกลาง ฯลฯ จะร่วมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในหลากหลายพื้นที่ทั่วโลกกับผู้เข้าร่วมการประชุมเนื่องจาก ICRC เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริม เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจของการทำงานด้านนิติวิทยาศาสตร์อย่างรอบด้านของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยและรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้การสัมมนาจะเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยจะมีวิทยากรรับเชิญจากหลายองค์กรชั้นนำที่ทำงานร่วมกันภายใต้ APMLA อาทิเช่น องค์การตำรวจสากล (Interpol) สถาบันนิติเวชแห่งวิคตอเรีย (Victorian Institute of Forensic Medicine) สภากาชาดออสเตรเลีย (Australian Red Cross) ที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ในการทำงานเช่น สถานการณ์ผู้อพยพในยุโรป แอฟริกา และ เอเชีย รวมถึงวิทยากรของ ICRC ที่จะมาพูดถึงมุมมองขององค์กรด้านมนุษยธรรมกับการทำงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ การทำงานเชิงรุกในงานด้านการสืบค้นหาญาติพี่น้องที่สูญหาย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานด้านมนุษยธรรมที่สำคัญของ ICRC

APMLA เป็นเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 ในประเทศอินโดนีเซีย มีเป้าหมายส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค และพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในแต่ละประเทศสมาชิก โดยมีคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานสำคัญที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับสมาคมในการจัดการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการต่างๆ มาเป็นระยะเวลานาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ งานประชุมประจำปีสมาคมหน่วยงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ 19 ดูได้ที่ www.theapmla.net