he
סגור

משפט הומניטרי בינלאומי

150 שנה לאחר אמנת ג'נבה הראשונה, שוויץ וה -ICRC קוראים להגביר את  כיבוד המשפט ההומניטרי הבינלאומי. נשיאי שוויץ וה-ICRC במאמר משותף

150 שנה לאחר אמנת ג'נבה הראשונה, שוויץ וה -ICRC קוראים להגביר את כיבוד המשפט ההומניטרי הבינלאומי. נשיאי שוויץ וה-ICRC במאמר משותף

, משפט הומניטרי בינלאומי (IHL)

לפני 150 שנה בדיוק אומצה אמנת ג'נבה הראשונה לשיפור מצב הפצועים והחולים בקרב הכוחות המזוינים בשדה, והרעיון שאף בעתות מלחמה יש לשמֵר מידה ...