he
סגור

הפעילות שלנו בישראל, בגולן, בגדה המערבית ובעזה

הצלב האדום הבינלאומי פועל באזורנו מאז 1948 ומקיים נוכחות קבועה באזור מאז 1967. עיקר פעילותו מתמקדת באוכלוסייה האזרחית הפלסטינית המוגנת על פי החוק ההומניטרי הבינלאומי – וזאת תוך הקפדה רבה על אופיו כארגון הומניטרי, נייטרלי, חסר פניות ועצמאי.
נציגי הצלב האדום הבינלאומי, הפרושים ברחבי ישראל, הגולן, הגדה המערבית ועזה, פועלים על מנת לקדם יחס של כיבוד האוכלוסייה האזרחית במטרה לסייע לה לנהל חיים תקינים ככל האפשר.


המשפט ההומניטרי הבינלאומי – פיתוח, קידום והפצה

בהתאם למנדט שלו, עוסק הצלב האדום הבינלאומי בהגברת המודעות לכללי המשפט ההומניטרי הבינלאומי ובהפצתו, והאחריות לכיבודו מוטלת על כל הצדדים המעורבים בסכסוך. פעולות הסברה לקידום המודעות לכללי המשפט ההומניטרי ולכיבודם מתקיימות בצד הישראלי ובצד הפלסטיני עבור אוכלוסיות שונות, בראש ובראשונה זרועות הביטחון והנוטלים חלק בלחימה, אך גם צוות רפואיים, סטודנטים, משפטנים ועוד.

הפעילויות המבצעיות של הארגון משלימות את עבודתו המשפטית. בזכות נוכחותו בשטח, יכול הוועד הבינלאומי של הצלב האדום לעקוב אחר כיבוד כללי המשפט ההומניטרי וליזון את פיתוחם של כללים חדשים. הצלב האדום מזכיר לכל המעורבים בסכסוך את מגבלות הלחימה החלות עליהם, ובמיוחד את האיסור החמור על התקפות מכוונות נגד אזרחים, שאינם נוטלים חלק בלחימה.

שיתוף פעולה עם ארגוני מגן דוד אדום בישראל והסהר האדום הפלסטיני

שיתוף הפעולה עם אגודות הצלב האדום והסהר האדום – מגן דוד אדום בישראל והסהר האדום הפלסטיני עומד בראש סדר העדיפויות של הוועד הבינלאומי של הצלב האדום. שיתוף פעולה זה נועד לתמוך בחיזוק יכולותיהן להשיג את יעדיהן ההומניטריים ולהגיב – בשיתוף וקירוב ה-ICRC – למצבי חירום, תוך התמקדות בשירותי רפואת חירום וניהול מצבי אסון.

הוועד הבינלאומי של הצלב האדום תומך במגוון פרויקטים רפואיים וקהילתיים של מד"א, כגון: שירותי הסיוע הקהילתי, הדרכות לקהילות פגיעות, הדרכות הקשורות במוכנות ובתגובה למצבי חירום של אנשי צוות ומתנדבים. ה-ICRC תורם את חלקו גם לפעילויות נוספות העוסקות בהכנת מד"א להגבה למצבי אסון ולחידוש קשרי משפחות, כחלק מהרשת הכוללת הבינלאומית של הצלב האדום והסהר האדום. כמו כן, ה-ICRC תומך בהכנתם ובהצבתם של עובדי מד"א – יחד עם צוותים נוספים של תנועת הצלב האדום והסהר האדום הבינלאומית – במשימות בינלאומיות, בתגובה למצבי חירום, כגון סיוע מד"א במשברים באוקראינה, בפיליפינים, בהאיטי ועוד.

ה-ICRC נוטל על עצמו את תפקיד המתאם, יחד עם שותפים נוספים מתנועת הצלב האדום והסהר האדום הבינלאומית הפועלים בישראל ובשטחים הכבושים.

הגנה בעיתות מלחמה ומתן סיוע

בפרוץ אלימות או סכסוך מזוין, מתפקיד הוועד הבינלאומי של הצלב האדום להישאר קרוב לנפגעי הסכסוך ולהבטיח כיבוד מלא של המשפט ההומניטרי הבינלאומי כל עוד הסכסוך נמשך. בין מטרותיו: הבטחת זכויותיהם של נפגעי הסכסוך, הגשת סיוע הומניטרי ורפואי, צמצום הסכנות אליהם הם נחשפים, חידוש ושימור קשרי משפחה ואיתור נעדרים.

המשפט ההומניטרי מושתת על עיקרון חסינות האוכלוסייה האזרחית בעת סכסו. ההגנה על אוכלוסייה מוגנת זו עומדת בבסיס המנדט של הארגון, ונציגיו מקיימים דו שיח סדיר ומתמשך על כם נושאי הנשק באשר הם.

קיום קשרי משפחה

אחת מפעולות הליבה של הצלב האדום הבינלאומי היא חידוש ושמירת הקשר בין בני משפחות אשר הופרדו כתוצאה מסכסוכים אלימים, וחיפוש אחר נעדרים. באמצעות המשרד הראשי בז'נבה ובאמצעות משלחותיו במזרח התיכון וברחבי העולם, פועל הארגון להשגת מידע על חיילי צה"ל שגורלם אינו ידוע, וזאת תוך הקפדה על קשר רציף עם בני משפחותיהם.

כמו כן, מאז 1969, מפעיל הארגון תוכנית המסייעת למשפחות פלסטיניות מבשטחים לבקר את קרוביהן המוחזקים במתקני מעצר בישראל. הביקורים מאורגנים באופן מלא על ידי הצלב האדום וממומנים על ידו. הארגון גם מסייע בחידוש קשרי משפחה בגולן על ידי כך שהוא מאפשר – בשיתוף הרשויות הרלוונטיות – את מעברם של סטודנטים ועולי רגל לסוריה ובחזרה, את קיומן של חתונות באזור החיץ והעברתם השנתית של אלפי טונות תפוחים מהגולן לסוריה.


בתמונה: מעבר קונייטרה. כלה וחתן עוזבים את אזור החיץ לפני מעבר לאזור שליטה ישראלית, מלווים בחברי משפחה ובנציג הוועד הבינלאומי של הצלב האדום.

ביקורי אסירים ועצורים וסיוע בהחזרת שבויי מלחמה

נציגי הצלב האדום הבינלאומי מבקרים אסירים ועצורים פלסטינים המוחזקים בבתי סוהר ובמתקני כליאה בישראל וברשות הפלסטינית. ביקורים אלה נערכים בעקבות הבנות בין הצלב האדום הבינלאומי לבין הרשויות הישראליות והפלסטיניות, ומאפשרים לנציגים לעקוב מקרוב אחר תנאי המעצר והיחס כלפי העצורים. ממצאי הביקור נדונים עם רשויות המעצר בלבד.

הוועד הבינלאומי של הצלב האדום סייע ומוסיף לסייע בהחזרת שבויים, פצועים וגופות של לוחמי צה"ל ואזרחים לאורך כל שנות פעילותו באזור.