he
סגור

מאגר מידע – משפט בינלאומי הומניטרי

המשפט ההומניטרי הבינלאומי (IHL) הוא מקבץ חוקים המבקשים להגביל את השפעותיו של קונפליקט מזוין על ידי הגנה על מי שאינם לוקחים עוד חלק בלחימה והגבלת האמצעים והשיטות של הלוחמה.

כחלק ממשימתנו להגן ולסייע על קורבנות מלחמה ומצבי אלימות אחרים, הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC) מבקש להבטיח את כיבוד זכויותיהם. פעילותנו עם הרשויות וגופים אחרים כוללת תזכורת לגבי מחויבויותיהן המשפטיות תחת המשפט ההומניטרי הבינלאומי וחוק זכויות האדם הבינלאומי.

מקורות משפטיים

אמנות ז'נבה

אמנות נוספות ומשפט מנהגי

יישום המשפט ההומניטרי הבינלאומי ברמה הלאומית

הדין המקומי: ישראל

כתבות ופרסומים

כתבות בנושא משפט הומניטרי בינלאומי בבלוג

כיצד החוק מגן בזמן מלחמה? (כולל מקרי מבחן)

The International Review of the Red Cross

לימוד והוראת המשפט ההומניטרי הבינלאומי

אירועים

אירועים, כנסים ותחרויות בנושא משפט הומניטרי בינלאומי