גם למלחמות יש גבולות. הכללים שנקבעו על ידי המשפט ההומניטרי הבינלאומי מגנים על אלה שאינם, או כבר אינם עוד, נוטלים חלק בפעולות האיבה – קרי אזרחים ופצועים, חולים או לוחמים שנשבו – ומגבילים את אמצעי הלחימה ושיטות הלחימה. מחובתם של כל המשתתפים בלחימה להבחין בין לוחמים ואזרחים, ואסור להם לפגוע  במכוון  באזרחים. ואולם, אין די בחתימה על אמנות; הפרות שכיחות מדי של המשפט ההומניטרי במסגרת סכסוכים גובות מחיר אנושי שאי אפשר לקבלו. היום, יותר מתמיד, אנחנו קוראים לכל הצדדים הנוטלים חלק בסכסוכים לחוס על האוכלוסייה האזרחית ולכבד את המשפט ההומניטרי הבינלאומי.