כאשר פורצת לחימה, האנשים הנקלעים לאלימות זקוקים לסיוע מהיר. לכן הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC) מקיים נוכחות מבצעית באזורים שיש בהם סכסוכים מזוינים ומצבי אלימות אחרים, כמו גם משרדים ומשלחות בערי בירה מרכזיות, בערי מפתח ובערים שהן מוקדי פעילות אזוריים לתיאום סיוע ולחלוקתו.

המפה היא למטרות מידע בלבד ואין לה כל משמעות פוליטית. עדכון אחרון: ינואר 2015

יש לנו משלחות ונציגויות בכ-80 מדינות ברחבי העולם. מתוך למעלה מ-14,000 עובדינו, הרוב המכריע מורכב מאזרחי המדינות שבהן הם עובדים. לחצו לצפייה במפה בהגדלה.

כ-900 עובדי המטה שלנו בג'נבה, שוויץ, מתווים ומיישמים קווי מדיניות ואסרטגיות ארגוניות חובקות עולם, ומספקים בנוסף לכך פיקוח ותמיכה שהם חיוניים לפרוייקטים שלנו בשטח.

הנציגיות שלנו בשטח עשויות לפעול במדינה אחת, או במספר מדינות, במקרה של נציגויות אזוריות. הן מבצעות מגוון של פעילויות, בכפוף לסיטואציה ולצרכים, וביניהן:

–  אספקת סיוע חומרי לנפגעים בסכסוכים מזוינים או מצבי אלימות אחרים, שבדיוק פורצים או שכבר קיימים; וחתירה להבטיח כי יהיו מוגנים

– פעילות מונעת, עבודה עם הפדרציה והאגודות הלאומיות, ו"דיפלומטיה הומניטרית" (שימוש בהשפעתנו אצל מדינות ושאר גורמים כדי לקדם שיפורים).

המשלחות שלנו גם משמשות כמערכת התראה מוקדמת, המאפשרת תגובה מהירה ואפקטיבית בעת פרוץ סכסוך מזוין או אלימות אחרת.

לפרטים נוספים, בקרו באתר הבינלאומי של ה ICRC