הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC) קורא לכל הצדדים המעורבים בסכסוכים בסוריה ובעיראק לקיים את עיקרון היסוד של כבוד האדם, לחסוך מן האוכלוסייה האזרחית את השפעות הלחימה ולאפשר פעילויות הומניטריות ניטרליות, בלתי תלויות וחסרות פניות.

שנים של לחימה בסוריה ובעיראק, התרבותן של קבוצות חמושות והמתקפות האוויריות הבינלאומיות האחרונות בשתי המדינות החריפו את ההשלכות ההומניטריות של הסכסוכים בשתיהן. מאות אלפים נהרגו, מיליונים מחוסרי בית, מקורות פרנסה נחרבו, והמצב הומניטרי ממשיך להידרדר. במקביל, הולכת וגדלה הסכנה הנשקפת לארגונים ולעובדים הומניטריים המבקשים לעזור לאנשים הסובלים מן המצב.

"הסכסוכים בסוריה ובעיראק מסכנים יותר אנשים בכל יום שעובר", אומר דומיניק שטליהרט, מנהל הפעילות של ה-ICRC. "על-פי המשפט ההומניטרי הבינלאומי, כל צד לסכסוכים אלה חייב להימנע מפגיעה באזרחים, חייב להגן על סגל ומתקנים רפואיים, וחייב לאפשר לעובדים הומניטריים להושיט סיוע".

כל הצדדים לסכסוך מזוין מחויבים לקיום המשפט ההומניטרי הבינלאומי. עם הופעתם של צדדים חדשים לסכסוכים בסוריה ובעיראק, בין אם הם מדינה או צד לסכסוך שאינו מדינתי, ה-ICRC משתדל ליצור עמם מגע חשאי ולהזכיר להם שהמשפט הומניטרי חל בשני ההקשרים. הארגון מדגיש את הצורך לציית להוראות המשפט ההומניטרי על מנת להגן על קרבנות סכסוכים מזוינים.

"על-פי המשפט ההומניטרי הבינלאומי, איש אינו רשאי לתקוף אזרחים או אובייקטים אזרחיים כגון בתים, בתי ספר, מתקנים רפואיים, אמבולנסים, מקלטים קהילתיים או מקומות תפילה. המשפט כולל גם את החובה לכבד ולהגן על אזרחים ואנשים שאינם משתתפים בשלב הנתון בלחימה, כגון חולים, פצועים ואנשים שנעצרו. על כולם לנהוג באנשים אלה באנושיות ולשמור על כבודם", הסביר מר שטילהרט.

יתר על כן, המשפט ההומניטרי מחייב צדדים לסכסוך להגן על כל העובדים ההומניטריים, בלי קשר למוצאם האתני, ללאומיותם או להשתייכותם הדתית. "אנשי הצלב האדום והסהר האדום נמצאים באזורי סכסוך כדי להציל חיים ולהביא עזרה חיונית לנזקקים. על כל הצדדים לסכסוך להגן עליהם ולא רק לאפשר להם לעשות את עבודתם, אלא גם להקל עליה", אמר מר שטילהרט לסיכום.

ה-ICRC מסייע לאנשים הסובלים מהשפעות הסכסוכים בסוריה ובעיראק. בעבודה משותפת עם הסהר האדום הערבי הסורי, הוא דאג למי שתייה נקיים עבור 80% מן האנשים בסוריה. בנוסף לכך, הוא סיפק מזון וסיוע בסיסי ליותר מ-3.8 מיליון איש בסוריה עד כה השנה. בעיראק, סיפק ה-ICRC מזון, מי שתייה, פריטי סיוע אחרים וסיוע רפואי ליותר ממיליון איש מאז תחילת השנה, בשעה שהסהר האדום העיראקי מסייע לאנשים שהושפעו מן הלחימה ברחבי המדינה.