הוועד הבינלאומי של הצלב האדום בישראל ובשטחים הכבושים

נציגות

בית רובינשטיין, מנחם בגין 37, תל אביב

טלפון: 972-3-5245286
פקס: 972-3-5270370
דוא"ל:  jer_jerusalem@icrc.org

ראש המשלחת: גברת אלסנדרה מנגון

דוברת:

 קייטלין קלי  –  טלפון +972 52 60 19 150

דרך שכם 26

  שייח' ג'ראח, ירושלים
ת.ד 20253
מיקוד   91202
טלפון: 972-2-5917900
פקס: 972-2-5917920
דוא"ל:  jer_jerusalem@icrc.org

נציג וראש אגף פעילויות: אולה אולמן

דוברת:

קייטלין קלי  –  טלפון +972 52 60 19 150

נציגויות משנה

תת משלחת
רחוב ג'אלה 43 / 50 רימאל, עזה

ת.ד  29
טלפון: 972-8-2822644/5 או 972-8-2828874

פקס: 972-8-2828884
דוא"ל:  jer_jerusalem@icrc.org

 ראש נציגות המשנה: גברת מרים מולר

דובר:

הישאם מנהא – טלפון (+972) 59 42 05 057

 

תת משלחת

 

 

רחוב סיידון, בניין 5, אל-בירה

ת.ד 29 , רמאללה

טל: 972-1700721777

פקס: 972-2414034

ראש נציגות המשנה: מר ארנו מפר

דוברת:

רולא טברי –  טלפון (+972) 52 6019 148

 

 

,