הוועד הבינלאומי של הצלב האדום בישראל ובשטחים הכבושים

תל אביב

בית רובינשטיין, מנחם בגין 37, תל אביב

טלפון: 972-3-5245286
פקס: 972-3-5270370
דוא"ל:  jer_jerusalem@icrc.org

ראש המשלחת: Daniel Duvillard

פניות תקשורת:

שי דודוביץ
שפות: עברית / אנגלית

מר דן וייטס
שפות: אנגלית

ירושלים

דרך שכם 26
שייח' ג'ראח
ת.ד 20253
מיקוד 91202
טלפון: 972-2-5917900
פקס: 972-2-5917920
דוא"ל:  jer_jerusalem@icrc.org

ראש המשרד: גברת אלס דבוף

פניות תקשורת:

מר דן וייטס
שפות: אנגלית

עזה

תת משלחת
רחוב ג'אלה 43 / 50 רימאל
ת.ד 29
טלפון: 972-8-2822644/5 או 972-8-2828874
פקס: 972-8-2828884
דוא"ל:  jer_jerusalem@icrc.org

ראש תת המשלחת: מר איגנסיו קסארס גרסיה

פניות תקשורת:

גב' סוהיר זקוט
שפות: ערבית / אנגלית