כחלק ממשימתנו להגן ולסייע על קורבנות מלחמה ומצבי אלימות אחרים, הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC) מבקש להבטיח את כיבוד זכויותיהם. פעילותנו עם הרשויות וגופים אחרים כוללת תזכורת לגבי מחויבויותיהן המשפטיות תחת המשפט ההומניטרי הבינלאומי וחוק זכויות האדם הבינלאומי.

לקראת עתיד אנושי יותר

אמנת ג'נבה המקורית נחתמה בשנת 1864 בידי נציגי 16 מדינות. מאז מילא ה-ICRC תפקיד מרכזי בקידום ופיתוח המשפט ההומניטרי הבינלאומי, המגן על אנשים במהלך עימותים ומעגן את זכותם לסיוע הומניטרי כערך עליון.

אנו מוסיפים למלא תפקיד פעיל בפיתוח כללים חדשים להפחתת סבל אנושי, ובה בעת חותרים להבטיח כי הכללים הקיימים יכובדו. לוחמה ונשק שינו פניהם. אך הקהילה הבינלאומית מודעת יותר לסבל שגורמת מלחמה, בין היתר הודות לעבודת ה-ICRC וחברים אחרים בתנועה.

מיישמים את החוק

בשנת 2011, לדוגמה, התנועה והמדינות המהוות צד לאמנות ג'נבה אימצו תוכנית פעולה ארבע-שנתית שהתווה ה-ICRC. התוכנית יועדה לשפר את נגישותו של הסיוע ההומניטרי לאזרחים, ולחזק את ההגנה על קטגוריות מסוימות של אנשים – למשל ילדים, נשים, בעלי מוגבלויות ועיתונאים.

ה-ICRC נושא דברים בפגישה של האיחוד האירופי בשנת 2014 בדבר הבטחת הגנה על צוותים ומתקנים רפואיים. צילום: ICRC/Thomas Vanden Driessche


אמנות המשפט ההומניטרי הבינלאומי

את ארבע אמנות ג'נבה משנת 1949 ושלושת הפרוטוקולים הנוספים משנת 1977 ו-2005 משלימות אמנות חשובות אחרות. עם אלה נמנות אמנות האוסרות על השימוש בנשק שעלול לגרום לנזק שאין לקבלו, כדוגמת: קליעים נפיצים (1868), כדורי דום-דום (1899), נשק כימי וביולוגי (1925, 1972 ו-1993), תחמושת עם רסיסים בלתי נראים ברנטגן (1980), נשק לייזר מעוור (1995), מוקשים נגד אדם (!977) ופצצות מיצרר (2008). כמו כן, קיימות אמנות המגבילות את השימוש בכלי נשק מסוימים, לדוגמה, נשק תבערה (1980), בלא להטיל על השימוש בהם איסור מוחלט.

קראו עוד: אמנות ג'נבה

 

ייסוד הוועד הבינלאומי של הצלב האדום קשור ישירות לחתימת אמנת ג'נבה המקורית בשנת 1864, לשיפור תנאיהם של הפצועים בצבאות בשדה הקרב. האמנה הניחה את היסודות לגוף חוקי שיגן על אנשים בעתות מלחמה.

 

 

 

כלי נשק חדשים, אמצעים חדשים לניהול מלחמה

למרות טבעם המשתנה של הלוחמה ואמצעי הלחימה, יש לציית למשפט ההומניטרי הבינלאומי בכל עת. יחד עם זאת, החלתם של כללים קיימים על טכנולוגיות חדשות אינה תמיד פשוטה. האם הכללים המסדירים את השימוש בטכנולוגיה זו ברורים דיים? מה יהיה היקף פגיעתה? ה-ICRC תורם בקביעות לדיונים על כלי נשק אלה והאתגרים שהם מציבים למשפט ההומניטרי הבינלאומי.

עוד בנושא ניתן למצוא במאגר המידע שלנו על משפט הומניטרי בינלאומי