he
סגור

שיתוף פעולה עם מד"א

מגן דוד אדום (מד״א) הינו האגודה הלאומית של הצלב האדום הבינלאומי בישראל.

מד"א, ביחד עם עוד 189 אגודות לאומיות, הפדרציה הבינלאומית של האגודות הלאומיות, והוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC) – הם כולם חלק מהתנועה הבינלאומית של הצלב האדום והסהר האדום. ה-ICRC עובד בצמוד לאגודות לאומיות, החולקות יכולות מקצועיות, ידיעה בלתי אמצעית של השטח והכרת התרבויות והלשונות המקומיות.