תיאור פעילויות הוועד הבינלאומי של הצלב האדום המכוונות לחיזוק ההבנה והציות למשפט ההומניטארי הבינלאומי.

מיכאל אורקין – יועץ משפטי של הצלב האדום

הוגה הדעות הרומי סיסרו אמר בעבר כי "בעת מלחמה החוקים נאלמים."  בעוד שככל הנראה אלו היו פני הדברים בימיו של סיסרו, בימינו אנו החוק אינו מחריש בעת מלחמה כלל ועיקר. כיום, תכליתה של מערכת הדינים המכונה 'המשפט ההומניטרי הבינלאומי' והידועה גם כ'דיני המלחמה' היא להגן בסכסוכים מזוינים. לשם כך היא מסדירה את השימוש באלימות בעימותים וחסה על אזרחים ואחרים שאינם נוטלים חלק במעשי האיבה. מערכת דינים עצומה זו מעוגנת במספר אמנות ומקורות  נוספים, שבמרכזם אמנות ג'נבה משנת 1949, אשר זכו לתמיכה הנרחבת מאז ומעולם. רובן המכריע של מדינות העולם, וביניהן ישראל, חתמו על אמנות ג'נבה ואישררו אותן.

חקר המשפט ההומניטרי הבינלאומי בישראל איננו תרגיל תיאורטי בלבד, הנוגע לבעיות בארץ נידחת כלשהי. למרבה הצער הסוגיה רלבנטית ביותר לאתגרים המורכבים והקשים, הבאים לידי ביטוי במהלך קורותיו של חבל ארץ זה. לישראל היסטוריה אקדמית עשירה ובולטת בתחום המשפט ההומניטרי הבינלאומי. בנוסף לעולם האקדמי הישראלי, ומתוך השיח המשפטי, בית המשפט העליון הישראלי עצמו העניק  לדינים אלה מקום בעל חשיבות רבה במערכת המשפט הישראלית, והדגיש שוב ושוב בפסיקותיו כי כל חייל ישראלי "נושא עמו בתרמילו", בין יתר המקורות הראשיים, את דיני המלחמה. לכך נודעת משמעות פרקטית ואף מעמיקה.

באמצעות חתימה בלבד על אמנות לא ניתן להגיע לעמידה בדרישות החוק בשום תחום שהוא, קל וחומר שלא ניתן לעשות זאת בתחום שהוא מעשי וקריטי כמו המשפט ההומניטרי הבינלאומי. על מנת שיהיה אפקטיבי, יש להכירו וליישמו באופן אפקטיבי. החל במקבלי ההחלטות המכתיבים מדיניות ועד לחיילים בשדה הקרב האוחזים בחרב – על כולם לאמץ מחויבות לכיבוד דיני המלחמה.

הוועד הבינלאומי של הצלב האדום  פועל ברחבי העולם לפיתוח מודעות למשפט ההומניטרי הבינלאומי והבנתו. פועלו זה נועד לקדם ידע ומחויבות כאמור, מתוך תקווה כי הדבר יגן על אזרחים, ובסופו של דבר יפחית סבל מיותר הנגרם בגין סכסוכים מזוינים. במסגרת מאמצים אלה עובד הוועד הבינלאומי של הצלב האדום  עם מוסדות אקדמיים לקידום המחקר בתחום זה של החוק ולהמרצת דור חדש של סטודנטים, אשר יהפכו בהמשך דרכם לבעלי עמדות משפיעות בחברה.

הוועד הבינלאומי של הצלב האדום מקיים בישראל מגוון פעילויות הקשורות במשפט ההומניטרי הבינלאומי, לרבות כנסים, הרצאות אורח/ת, סדנאות ושאר פעילויות המיועדות להרחבת השכלתו של דור חדש של סטודנטים ישראליים. באמצעות עשייה זו מקווה הוועד הבינלאומי של הצלב האדום כי ידע זה ישמש את הסטודנטים בהמשך דרכם המקצועית להגברת הציות לנורמות המשפט ההומניטרי הבינלאומי לעתיד לבוא. בין יתר פעילויותיו בישראל מקיים הוועד הבינלאומי של הצלב האדום תחרות ארצית במשפט ההומניטרי הבינלאומי, המאורגנת ומנוהלת על ידי משלחתו בישראל, בסיוע עלמ"ה  – העמותה לקידום המשפט ההומניטרי הבינלאומי. התחרות, אשר זו לה שנתה השמינית, נערכה לאחרונה בקיבוץ צובה. נטלו בה חלק מוסדות אקדמיים ישראליים מובילים – אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה העברית בירושלים ומכללת שערי משפט, ואת הניצחון גרפה בסופו של דבר הקבוצה שייצגה את האוניברסיטה העברית. בתחרות הארצית במשפט הומניטרי בינלאומי מוצגים מספר תרחישים דמיוניים שעל המשתתפים לנתח ולפתח בעניינם פתרונות מעשיים וקונקרטיים באמצעות המשפט ההומניטרי הבינלאומי. בעשותם כן נדרשים הם לשים עצמם בנעלי מי שחייבים ליישם את המשפט ההומניטרי הבינלאומי במציאות, תוך אימוץ נקודות מבט כגון אלה של מפקדי צבא, יועצים משפטיים לממשלות או כוחות רגליים. המקור הראשי בעת ההתמודדות עם אתגרים אלה צריך להיות המשפט ההומניטרי הבינלאומי, אותו גוף דינים החותר לשבירת האלם של סיסרו, אשר מתוקפו  עמים וגורמים מחויבים בעת מלחמה, ואשר מספק את המסגרת המגנה על גופם, רכושם וכבודם של בני אדם שנקלעו בין הצדדים הנלחמים.

אנו חושבים ומקווים כי פעילויות הוועד הבינלאומי של הצלב האדום בישראל, כדוגמת התחרות הארצית במשפט הומניטרי בינלאומי, יתמכו ביכולתם של משפטנים – ומנהיגים – לעתיד להשפיע על דפוסי החברה שלהם ולקדם את עמידתה בדרישות דיני המלחמה.

12

34